Przejdź do treści

Ścieżka do tej strony

Jesteś tu: BIP

Wyszukiwarka

Przejdź do BIP

STAROSTWO POWIATOWE W TCZEWIE

STAROSTWO POWIATOWE W TCZEWIE

Ul. Piaskowa 2
83-110 Tczew

tel. centrala: (58) 77 34 800
fax: (58) 77 34 803
e-mail: starostwo@powiat.tczew.pl
Strona:
http://powiat.tczew.pl

Bezpośredni adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej na ePUAP to /777j6hyrlf/SkrytkaESP

Uproszczona instrukcja wysyłania pisma ogólnegodo Starostwa Powiatowego w Tczewie na platformie e-PUAP

NIP Starostwa: 593-25-50-316
NIP Powiatu Tczewskiego:
593-21-40-707

OGŁOSZENIE

STAROSTY TCZEWSKIEGO

z dnia 22 maja 2020 r.

w sprawie określenia rodzajów i formy wprowadzonych ograniczeń w zakresie wykonywania zadań przez Starostwo Powiatowe w Tczewie.

Na podstawie §12 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r.
w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku
z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 878)

ogłaszam, co następuje:

 1. Od dnia 25 maja 2020 r. wszystkie zadania realizowane przez Starostwo Powiatowe
  w Tczewie wykonywane są w sposób zapewniający bezpośrednią obsługę interesantów, po uprzednim umówieniu terminu z pracownikiem merytorycznym, za pośrednictwem dostępnych systemów łączności lub systemów teleinformatycznych, z zastrzeżeniem
  ust. 2.

 2. Dopuszczalna liczba interesantów przebywających, w tym samym czasie, w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi.

 3. Wszyscy interesanci przebywający w budynku Starostwa Powiatowego w Tczewie zobowiązani są stosować się do wytycznych i zaleceń Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz innych przepisów obowiązujących w zakresie działań prewencyjnych zapobiegających rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19, w tym w szczególności:

 1. zakrywania ust i nosa przy pomocy odzieży lub jego części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego, jednakże odkrycie ust i nosa jest możliwe w przypadku konieczności identyfikacji lub weryfikacji tożsamości danej osoby,

 2. dezynfekcji rąk lub posiadania rękawiczek jednorazowych,

 3. zachowania co najmniej 2-metrowej odległości od innych osób.

 1. Powyższe ograniczenia obowiązują od dnia 25 maja 2020 r. do odwołania.


*********************

Od 25 maja 2020 r. Starostwo Powiatowe w Tczewie wznawia obsługę bezpośrednią w zakresie przyjmowania wniosków paszportowych i odbioru paszportów.

Uwaga!

Wizyty klientów będą odbywać się wyłącznie po wcześniejszej rezerwacji telefonicznej. Prosimy o nieprzychodzenie do urzędu bez wyznaczonej wizyty.

Pracownik Biura Paszportowego poinformuje telefonicznie o wszystkich procedurach związanych  z przyjmowaniem wniosków paszportowych i odbioru paszportów.

Z uwagi na konieczność zachowania obowiązujących rygorów sanitarnych, mających na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19, niezbędne będzie zachowanie dwumetrowych odstępów między osobami oraz ich obecność w masce (zdjęcie maski nastąpi wyłącznie na żądanie pracownika w celu identyfikacji). Należy stosować również wystawione, ogólnodostępne płyny do dezynfekcji rąk.

Rezerwacji wizyt można dokonywać w godzinach pracy urzędu.

Numery telefonów:

58 77 34 865

58 77 34 875

Nr konta, na które należy wpłacać opłaty paszportowe:

NBP O/Gdańsk

07 1010 1140 0169 1322 3100 0000

Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku

z dopiskiem:

"opłata paszportowa" + imię i nazwisko osoby ubiegającej się o paszport

*********************

Starostwo jest czynne w godzinach:

od poniedziałku do środy - od godz. 7:30 do godz 15:30

w czwartki - od godz. 7:30 do godz. 16:30
w piątki - od godz 7:30 do godz 14:30

Wydział Budownictwa oraz Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej:
w poniedziałki i środy - od godz. 7:30 do godz. 12:00,
we wtorki - od godz. 7:30 do godz.15:30,
w czwartki - od godz. 7:30 do godz. 16:30,
w piątki - od godz. 7:30 do godz. 14:30,

Referat Ewidencji Gruntów i Budynków:
w poniedziałki i środy - od godz. 7:30 do godz. 12:00,
we wtorki i czwartki - od godz. 7:30 do godz.15:30,
w piątki - od godz. 7:30 do godz. 14:30,

Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg:
w poniedziałki, wtorki i środy - od godz. 7:30 do godz. 15:00,
w czwartki - od godz. 7:30 do godz. 16:00,
w piątki – od godz. 7:30 do godz. 14:00,

Biuro Paszportów:
w poniedziałki, wtorki i środy - od godz. 8:30 do godz. 15:00,
w czwartki - od godz. 8:30 do godz. 16:00,
w piątki – od godz. 8:30 do godz. 14:00.
Przerwa w obsłudze klientów: 12:00-12:30

 

PRZYJMOWANIE  OBYWATELI W  SPRAWACH  SKARG  I  WNIOSKÓW 

Starosta lub wyznaczony przez niego pracownik przyjmuje w sprawach skarg,
wniosków i petycji w każdy czwartek w godzinach od 15:00 do 16:30
.

Wicestarosta, Sekretarz, Skarbnik i naczelnicy przyjmują interesantów we wszystkich sprawach, w tym skarg, wniosków i petycji od poniedziałku
do piątku w godzinach pracy Starostwa.

Centralny rejestr skarg, wniosków i petycji wpływających do Starostwa prowadzi Biuro Prezydialne pok.108.

 


Osoby niemówiące i niesłyszące mogą bezpłatnie skorzystać z usług tłumacza języka migowego. Chęć skorzystania z usług tłumacza należy zgłosić do Biura Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Tczewie, co najmniej na 3 dni robocze z wyłączeniem sytuacji nagłych.

 

 

 

wydruk, pdf

Pokaż rejestr

Rejestr zmian:

Informacje udostępnił:
Magdalena Kajzer
Wytwarzający/Odpowiadający:
Magdalena Kajzer (2019-01-02)
Wprowadzający:
Piotr Kujawski (2012-02-17 10:09:58)
Modyfikujący:
Piotr Kujawski (2020-05-27 16:07:12)
Odpowiedzialny za treść:
Ilona Galińska
2012-02-17 10:09:58 Utworzenie
Piotr Kujawski
2012-02-17 10:12:03 Modyfikacja
Piotr Kujawski
2012-02-17 10:46:37 Modyfikacja
Piotr Kujawski
2012-02-17 10:47:21 Modyfikacja
Piotr Kujawski
2012-02-17 11:00:38 Modyfikacja
Piotr Kujawski
2012-02-17 11:02:48 Modyfikacja
Piotr Kujawski
2012-02-17 11:10:50 Modyfikacja
Piotr Kujawski
2012-02-17 12:34:59 Modyfikacja
Piotr Kujawski
2012-02-17 12:41:59 Modyfikacja
Piotr Kujawski
2012-02-17 12:44:49 Modyfikacja
Piotr Kujawski
2012-02-20 11:49:46 Modyfikacja
Piotr Kujawski
2012-02-20 11:55:09 Modyfikacja
Piotr Kujawski
2012-02-20 12:03:47 Modyfikacja
Piotr Kujawski
2012-02-20 12:24:14 Modyfikacja
Piotr Kujawski
2012-02-20 12:24:37 Modyfikacja
Piotr Kujawski
2012-02-20 12:25:13 Modyfikacja
Piotr Kujawski
2012-02-20 12:39:05 Modyfikacja
Piotr Kujawski
2012-02-20 12:39:28 Modyfikacja
Piotr Kujawski
2012-02-20 12:50:31 Modyfikacja
Piotr Kujawski
2012-05-24 12:16:00 Modyfikacja
Piotr Kujawski
2012-07-02 10:36:05 Modyfikacja
Piotr Kujawski
2012-07-02 10:36:56 Modyfikacja
Piotr Kujawski
2012-07-04 08:52:51 Modyfikacja
Piotr Kujawski
2012-07-04 10:33:17 Modyfikacja
Piotr Kujawski
2012-09-26 08:12:23 Modyfikacja
Piotr Kujawski
2012-10-23 13:34:38 Modyfikacja
Administrator Net P.C.
2013-02-25 12:59:08 Modyfikacja
Piotr Kujawski
Moderator: ()
2013-12-30 14:17:24 Modyfikacja
Piotr Kujawski
Moderator: ()
2014-03-20 15:04:49 Modyfikacja
Piotr Kujawski
Moderator: ()
2014-08-12 11:30:05 Modyfikacja
Piotr Kujawski
Moderator: ()
2014-08-20 14:02:18 Modyfikacja
Piotr Kujawski
Moderator: ()
2014-08-20 14:06:46 Modyfikacja
Piotr Kujawski
Moderator: ()
2014-12-15 13:43:52 Modyfikacja
Piotr Kujawski
Moderator: ()
2014-12-30 11:17:08 Modyfikacja
Piotr Kujawski
Moderator: ()
2015-01-07 08:48:42 Modyfikacja
Piotr Kujawski
Moderator: ()
2015-01-07 08:49:51 Modyfikacja
Piotr Kujawski
Moderator: ()
2015-01-15 10:14:08 Modyfikacja
Piotr Kujawski
Moderator: ()
2015-06-19 10:26:08 Modyfikacja
Piotr Kujawski
Moderator: ()
2015-06-30 14:13:20 Modyfikacja
Piotr Kujawski
Moderator: ()
2015-11-27 10:43:00 Modyfikacja
Piotr Kujawski
Moderator: ()
2015-11-27 14:16:59 Modyfikacja
Piotr Kujawski
Moderator: ()
2015-11-27 14:24:26 Modyfikacja
Piotr Kujawski
Moderator: ()
2015-12-11 13:27:00 Modyfikacja
Piotr Kujawski
Moderator: ()
2016-01-05 14:56:50 Modyfikacja
Piotr Kujawski
Moderator: ()
2016-03-21 15:13:36 Modyfikacja
Piotr Kujawski
Moderator: ()
2016-03-30 12:25:59 Modyfikacja
Piotr Kujawski
Moderator: ()
2016-05-09 14:40:56 Modyfikacja
Piotr Kujawski
Moderator: ()
2018-07-13 11:03:31 Modyfikacja
Piotr Kujawski
Moderator: ()
2018-07-13 11:05:04 Modyfikacja
Piotr Kujawski
Moderator: ()
2019-01-17 08:20:58 Modyfikacja
Piotr Kujawski
Moderator: ()
2019-01-21 14:49:57 Modyfikacja
Piotr Kujawski
Moderator: ()
2019-07-09 08:46:47 Modyfikacja
Piotr Kujawski
Moderator: ()
2019-10-10 07:43:28 Modyfikacja
Piotr Kujawski
Moderator: ()
2019-10-10 07:50:58 Modyfikacja
Piotr Kujawski
Moderator: ()
2019-10-10 07:55:48 Modyfikacja
Piotr Kujawski
Moderator: ()
2019-10-10 07:57:11 Modyfikacja
Piotr Kujawski
Moderator: ()
2019-10-10 08:00:14 Modyfikacja
Piotr Kujawski
Moderator: ()
2020-03-13 12:58:48 Modyfikacja
Piotr Kujawski
Moderator: ()
2020-03-17 14:27:45 Modyfikacja
Piotr Kujawski
Moderator: ()
2020-04-21 14:17:17 Modyfikacja
Piotr Kujawski
Moderator: ()
2020-05-21 15:15:17 Modyfikacja
Piotr Kujawski
Moderator: ()
2020-05-22 14:32:54 Modyfikacja
Piotr Kujawski
Moderator: ()
2020-05-27 08:13:31 Modyfikacja
Piotr Kujawski
Moderator: ()
2020-05-27 16:07:12 Modyfikacja
Piotr Kujawski
Moderator: ()
Informacje udostępnił:
Magdalena Kajzer
Wytwarzający/Odpowiadający:
Magdalena Kajzer (2019-01-02)
Wprowadzający:
Piotr Kujawski (2012-02-17 10:09:58)

przeczytaj treść ponownie

banner

Starostwo Powiatowe w Tczewie

ul. Piaskowa 2
83-110 Tczew

tel. 58 7734 800
fax.58 7734 803
mail: starostwo@powiat.tczew.pl

Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookiesPortal współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

ITM.expert usługi informatczne strony www Tczew

TwójCzarter.pl czarter jachtów bez patentu Pętla Żuławska Promocja

BKNS LAW Kancelarie Radców Prawnych

Kancelaria radca prawny Patrycja Szarama