zgłoszenie budowy WB.6743.5.3.2019

Zgłoszenie budowy z dnia: 15 stycznia 2019 roku

Imię i nazwisko / nazwa inwestora: NORGEN SP. Z O.O.

Adres i opis projektowanego obiektu: budynek mieszkalny jednorodzinny, dz. nr 138/19, Lubiszewo, gm. Tczew

Data wniesienia sprzeciwu:

Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 - informacja o braku wniesienia sprzeciwu: dnia 18 stycznia 2019 roku Inwestor wycofał wniosek w sprawie 


Zgłoszenie budowy z dnia: 15 stycznia 2019 roku

Imię i nazwisko / nazwa inwestora: NORGEN SP. Z O.O.

Adres i opis projektowanego obiektu: budynek mieszkalny jednorodzinny, dz. nr 138/19, Lubiszewo, gm. Tczew

Data wniesienia sprzeciwu:

Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 - informacja o braku wniesienia sprzeciwu: dnia 18 stycznia 2019 roku Inwestor wycofał wniosek w sprawie