zgłoszenie budowy WB 6743.5.13.2020

 Zgłoszenie budowy z dnia: 2020-03-02

Imię i nazwisko / nazwa inwestora: Gmina Tczew budowa sieci kanalizacyjnej z przyłączami            w miejscowości Mieścin, na terenie działek 80/1, 80/5, 80/7, 80/8, 80/9, 8010, obręb Mieścin             [Nr 0013], jednostka ewidencyjna Tczew-G [221406_2].

Data wniesienia sprzeciwu:

Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 - informacja o braku wniesienia sprzeciwu: 24.03.2020 r.