zgłoszenie budowy WB.6743.5.12.2020

Zgłoszenie budowy z dnia: 2020-02-25

Imię i nazwisko / nazwa inwestora: Energa Operator S.A. budowa sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV  w miejscowości Łukocin, gmina Tczew, na terenie działek 19/3, 21, 33/1, 35/2, 35/4, 42/1, 53/5, obręb Łukocin  [0010], jednostka ewidencyjna Tczew-G [221406_2].

Data wniesienia sprzeciwu:

Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 - informacja o braku wniesienia sprzeciwu: 18.03.2020 r.