ZGŁOSZENIE BUDOWY NR WB.6743.5.30.2017

Zgłoszenie budowy z dnia: 11 kwietnia 2017 roku

Imię i nazwisko / nazwa inwestora: PRZEDSIĘBIORSTWO NAN ANDRZEJ NELSON MAŁGORZATA NELSON SPÓŁKA JAWNA

Adres i opis projektowanego obiektu: rozbudowa słupowej stacji transformatorowej T-51330 "Zajączkowo NAN" - zwiększenie mocy, dz. nr 190, obręb ewidencyjny Zajączkowo [Nr 0024], jednostka ewidencyjna Tczew -G [221006_2]

Data wniesienia sprzeciwu:

Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 - informacja o braku wniesienia sprzeciwu: 5 maja 2017 roku