ZGŁOSZENIE BUDOWY NR WB.6743.5.19.2019

Zgłoszenie budowy z dnia: 2019-03-05

Imię i nazwisko / nazwa inwestora: Orange Polska S.A., 

Adres i opis projektowanego obiektu: zgłoszenie budowy sieci światłowodowej (FTTH) dla zabudowy jednorodzinnej na os. Piotrowo w Tczewie w ciągu ulicy Rejtana,  na terenie działek nr 46/3, 66/5, 64 - obręb 4,

Data wniesienia sprzeciwu:

Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 - informacja o braku wniesienia sprzeciwu: 27-03-2019