Przejdź do treści

Ścieżka do tej strony

Wyszukiwarka

Przejdź do BIP

Zezwolenie na lokalizację zjazdu z drogi

Podstawa prawna:
art. 29 ust. 1, ust. 3 i ust. 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2018 poz. 2068), art. 35 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2019 poz. 1186), art. 104 i art. 163 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 poz. 2096)

Termin realizacji:
do 30 dni od dnia złożenia wniosku.

Wymagane dokumenty:

  1. Wniosek o uzgodnienie lokalizacji zjazdu z drogi
  2. Plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1:1000 z zaznaczoną lokalizacją zjazdu (2 egz.)

 

Lokalizacja zjazdu przedstawiana do uzgodnienia powinna spełniać warunki zawarte w  § 113 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 poz. 124).

 

Opłaty:

Wydanie decyzji jest bezpłatne. Od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa opłata skarbowa wynosi 17,00 zł.

Miejsce załatwienia sprawy:
Starostwo Powiatowe w Tczewie, ul. Piaskowa 2, 83-110 Tczew

Składanie dokumentów:       Biuro Obsługi Klienta, parter budynku, pokój nr 4.

Odbiór dokumentów:           Wydział Infrastruktury Drogowej, 3 piętro, pokój nr 325.

Procedura załatwienia sprawy:
Na podstawie złożonych dokumentów wydawana jest decyzja o uzgodnieniu lokalizacji zjazdu, określane jest miejsce jego lokalizacji oraz parametry techniczne. Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku, ul. Podwale Przedmiejskie 30, w terminie 14 dni od dnia otrzymania, za pośrednictwem Zarządu Powiatu Tczewskiego.

Wszelkie informacje można uzyskać pod nr telefonu (58) 77 34 985, lub elektronicznie na adres:  wkd@powiat.tczew.pl.

Załączniki

wydruk, pdf

Pokaż rejestr

Rejestr zmian:

Wprowadzający:
Michał Chudyka (2019-08-09 11:53:52)
Modyfikujący:
Maria Witkowska (2019-08-09 12:02:32)
Odpowiedzialny za treść:
Michał Chudyka
2019-08-09 11:53:52 Utworzenie
Michał Chudyka
Moderator: ()
2019-08-09 12:02:32 Modyfikacja
Michał Chudyka
Moderator: ()
Wprowadzający:
Michał Chudyka (2019-08-09 11:53:52)

przeczytaj treść ponownie

Starostwo Powiatowe w Tczewie

ul. Piaskowa 2
83-110 Tczew

tel. 58 7734 800
fax.58 7734 803
mail: starostwo@powiat.tczew.pl

Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies

banner


Portal współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

ITM.expert usługi informatczne strony www Tczew

TwójCzarter.pl czarter jachtów bez patentu Pętla Żuławska Promocja

BKNS LAW Kancelarie Radców Prawnych

Kancelaria radca prawny Patrycja Szarama