Przejdź do treści

Ścieżka do tej strony

Wyszukiwarka

Przejdź do BIP

WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ NA WYKONYWANIE PRZEWOZÓW NA POTRZEBY WŁASNE

Podstawa prawna:
- Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jednolity - Dz.U.Nr 125, poz.874 z 2007 r. wraz z późniejszymi zmianami),
- rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 5 stycznia 2006 r w sprawie wzoru zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne oraz wypisu z tego zaświadczenia (Dz.U.Nr 6, poz.41 z 2006 r.),
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 grudnia 2007 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz.U.Nr 235, poz.1726 z 2007 r. z późn. zm.).

Termin realizacji:
Zaświadczenie na wykonywanie przewozów na potrzeby własne jest wydawane nie później niż w ciągu 7 dni od daty złożenia wniosku.

Wymagane dokumenty:
1.
Wypełniony wniosek wraz z następującymi załącznikami:
2. Oświadczenie o zamiarze zatrudniania kierowców spełniających warunki ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jednolity - Dz.U.Nr 125, poz.874 z 2007 r. z późn.zm.),
3. Wykaz pojazdów samochodowych wraz z kopiami krajowych dokumentów dopuszczających pojazd do ruchu. Gdy przedsiębiorca nie jest właścicielem pojazdów - również dokument stwierdzający prawo dysponowania nimi (umowa leasingu, dzierżawy, użyczenia itp.),
4. pełnomocnictwo dla osoby składającej wniosek i odbierającej zaświadczenie - w przypadku osób innych niż przedsiębiorca (w przypadku konieczności złożenia pełnomocnictwa dowód opłacenia opłaty skarbowej).

Opłaty:
- Opłata za wydanie zaświadczenia i wypisu z zaświadczenia (ilość wypisów zależy od ilości pojazdów zgłoszonych do zaświadczenia) wynosi 500 zł + 100 zł za każdy wypis.
- Za wymianę zaświadczenia (wydanego bezterminowo) z powodu zmiany danych na nim zawartych pobierana jest opłata 25 zł (za każdy wypis 10 zł).
- Za wydanie wypisu z zaświadczenia (wydanego bezterminowo) w przypadku zgłoszenia kolejnego pojazdu pobierana jest opłata:
 
25 zł za wymianę zaświadczenia,
10 zł za wymianę wypisów,
100 zł za każdy kolejny pojazd.

Miejsce załatwienia sprawy:
Starostwo Powiatowe w Tczewie, ul. Piaskowa 2, 83-110 Tczew
odbiór dokumentów:      Wydział Komunikacji i Transportu, parter, pokój nr 35, 
                                                    
Informacja:                                       tel. (58) 77-34-829

Procedura załatwienia sprawy:
wymagane dokumenty należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta, sprawa zostanie załatwiona w ciągu 7 dni od daty złożenia wniosku.

Wszelkie informacje można uzyskać pod nr telefonu (58) 77 34 829.

Załączniki

wydruk, pdf

Pokaż rejestr

Rejestr zmian:

Informacje udostępnił:
Krzysztof Kuczyński
Wytwarzający/Odpowiadający:
Krzysztof Kuczyński (2012-07-05)
Wprowadzający:
Krzysztof Kuczyński (2012-07-09 14:32:11)
Modyfikujący:
Zbigniew urban (2016-04-13 09:35:16)
Odpowiedzialny za treść:
Zbigniew Urban
2012-07-09 14:32:11 Utworzenie
Krzysztof Kuczyński
2012-07-10 11:46:35 Modyfikacja
Piotr Kujawski
2013-04-22 12:50:21 Modyfikacja
Krzysztof Kuczyński
Moderator: ()
2013-05-15 11:16:53 Modyfikacja
Krzysztof Kuczyński
Moderator: ()
2016-04-13 09:35:16 Modyfikacja
Krzysztof Kuczyński
Moderator: ()
Informacje udostępnił:
Krzysztof Kuczyński
Wytwarzający/Odpowiadający:
Krzysztof Kuczyński (2012-07-05)
Wprowadzający:
Krzysztof Kuczyński (2012-07-09 14:32:11)

przeczytaj treść ponownie

Starostwo Powiatowe w Tczewie

ul. Piaskowa 2
83-110 Tczew

tel. 58 7734 800
fax.58 7734 803
mail: starostwo@powiat.tczew.pl

Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies

banner


Portal współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

ITM.expert usługi informatczne strony www Tczew

TwójCzarter.pl czarter jachtów bez patentu Pętla Żuławska Promocja

BKNS LAW Kancelarie Radców Prawnych

Kancelaria radca prawny Patrycja Szarama