Przejdź do treści

Ścieżka do tej strony

Wyszukiwarka

Przejdź do BIP

WYDANIE ZATRZYMANEGO PRAWA JAZDY

 

Podstawa prawna:
- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym - tekst jednolity Dz.U.Nr 108, poz. 908 z 20 czerwca 2005 r. wraz z późniejszymi zmianami;
- ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz.U. Nr 30, poz. 151
z późn. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi.
- rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami, poz.1005;
- rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28 lipca 2012 r. w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami, poz. 973;
- rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami

Termin realizacji:
Sprawa załatwiana jest niezwłocznie, a jeżeli prawo jazdy zatrzymane było na okres dłuższy niż 1 rok, po przekazaniu dokumentów, po zdaniu egzaminu sprawdzającego kwalifikacje 
i ewentualnemu dostarczeniu orzeczenia lekarskiego, jeśli było ono wymagane. Wydanie lub odmowa wydania zatrzymanego prawa jazdy następuje w drodze decyzji administracyjnej.

Wymagane dokumenty:
Osoby, wobec których wydana została decyzja o zatrzymaniu bądź cofnięciu uprawnień:

  • na okres przekraczający 1 rok,
  • po przekroczeniu limitu punktów karnych,

zobowiązane są do złożenia w Wydziale Komunikacji i Transportu wniosku. Osoby te otrzymują Profil Kandydata na Kierowcę (PKK), który jest konieczny do przystąpienia do egzaminu sprawdzającego kwalifikację kierowcy w PORD/WORD.

Wypełniony wniosek o zwrot zatrzymanego prawa jazdy (należy wypełnić obie strony wniosku, a w przypadku pobrania wniosku z internetu należy go wydrukować obustronnie na jednej kartce formatu A4 w układzie poziomym). W przypadku wydania wcześniej skierowania na badania: orzeczenie lekarskie od lekarza uprawnionego do badań kierowców, orzeczenie psychologiczne.

Opłaty:
Przy wniosku pobierana jest opłata skarbowa za wydanie decyzji przywracającej uprawnienia do kierowania w wysokości 10zł.

Miejsce załatwienia sprawy:
Starostwo Powiatowe w Tczewie, ul. Piaskowa 2, 83-110 Tczew
składanie i odbiór dokumentów:      Wydział Komunikacji i Transportu parter, pokój nr 35, 
                                                    
Informacja:                                       tel. (58) 77-34-826.

Procedura załatwienia sprawy:
Sprawa załatwiana jest niezwłocznie, a jeżeli prawo jazdy zatrzymane było na okres dłuższy niż 1 rok, po przekazaniu dokumentów, po zdaniu egzaminu sprawdzającego kwalifikacje i ewentualnemu dostarczeniu orzeczenia lekarskiego, jeśli było ono wymagane.
Wydanie lub odmowa wydania zatrzymanego prawa jazdy następuje w drodze decyzji administracyjnej.

Wszelkie informacje można uzyskać pod nr telefonu (58) 77-34-826.

Załączniki

wydruk, pdf

Pokaż rejestr

Rejestr zmian:

Informacje udostępnił:
Krzysztof Kuczyński
Wytwarzający/Odpowiadający:
Krzysztof Kuczyński (2012-07-05)
Wprowadzający:
Krzysztof Kuczyński (2012-07-09 14:27:45)
Modyfikujący:
Maria Witkowska (2020-04-03 08:29:44)
Odpowiedzialny za treść:
Zbigniew Urban
2012-07-09 14:27:45 Utworzenie
Krzysztof Kuczyński
2012-07-10 11:46:33 Modyfikacja
Piotr Kujawski
2013-03-19 09:38:59 Modyfikacja
Krzysztof Kuczyński
Moderator: ()
2013-04-22 11:18:44 Modyfikacja
Krzysztof Kuczyński
Moderator: ()
2016-09-22 14:58:29 Modyfikacja
Krzysztof Kuczyński
Moderator: ()
2020-04-03 08:29:44 Modyfikacja
Krzysztof Kuczyński
Moderator: ()
Informacje udostępnił:
Krzysztof Kuczyński
Wytwarzający/Odpowiadający:
Krzysztof Kuczyński (2012-07-05)
Wprowadzający:
Krzysztof Kuczyński (2012-07-09 14:27:45)

przeczytaj treść ponownie

Starostwo Powiatowe w Tczewie

ul. Piaskowa 2
83-110 Tczew

tel. 58 7734 800
fax.58 7734 803
mail: starostwo@powiat.tczew.pl

Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies

banner


Portal współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

ITM.expert usługi informatczne strony www Tczew

TwójCzarter.pl czarter jachtów bez patentu Pętla Żuławska Promocja

BKNS LAW Kancelarie Radców Prawnych

Kancelaria radca prawny Patrycja Szarama