Przejdź do treści

Ścieżka do tej strony

Wyszukiwarka

Przejdź do BIP

WYDANIE ZAŚWIADCZENIA POTWIERDZAJĄCEGO WPIS DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW PROWADZĄCYCH OŚRODKI SZKOLENIA KIEROWCÓW

 

Podstawa prawna:
Ustawa o kierujących pojazdami (Dz.U. z 2011 Nr 30 poz 151 z późn.zm), wraz z przepisami wykonawczymi.

Termin realizacji:
Sprawa będzie załatwiona w 7 dni

Wymagane dokumenty:
- Wypełniony wniosek,
- dowód uiszczenia opłatyarbowej za wydanie zaświadczenia potwierdzającego wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców.

Opłaty:
- Za wydane zaświadczenie potwierdzającego wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców uiszcza się opłatę w wysokości 500zł.
- Za wydanie poświadczenia potwierdzającego spełnianie dodatkowych wymagań przez ośrodki szkolenia kierowców uiszcza się opłatę w wysokości 500zł

Miejsce załatwienia sprawy:
Starostwo Powiatowe w Tczewie, ul. Piaskowa 2, 83-110 Tczew
składanie i odbiór dokumentów:      Wydział Komunikacji i Transportu parter, pokój nr 35, 
                                            
Informacja:                                       tel. (58) 77-34-829

Procedura załatwienia sprawy:
Wydanie zaświadczenia następuje w drodze decyzji administracyjnej. Termin 7 dni od złożenia wniosku.
Tryb odwoławczy
Od decyzji odmawiającej wydania zaświadczenia przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Starosty Tczewskiego.
Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.
Inne informacje
Ośrodek szkolenia kierowców może prowadzić przedsiębiorca:
1. który posiada siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
2. w stosunku do którego nie została otwarta likwidacja lub nie ogłoszono upadłości;
3. który nie był prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub przestępstwo przeciwko dokumentom - dotyczy osoby fizycznej lub członków organów osoby prawnej;
4. który posiada warunki lokalowe, wyposażenie dydaktyczne, plac do wykonywania manewrów oraz co najmniej jeden pojazd przystosowany do nauki jazdy;
5. który gwarantuje przeprowadzenie szkolenia zgodnie z jego szczegółowymi warunkami;
6. który zatrudnia co najmniej jednego instruktora lub sam jest instruktorem.

Wszelkie informacje można uzyskać pod nr telefonu (58) 77-34-829.

Załączniki

wydruk, pdf

Pokaż rejestr

Rejestr zmian:

Informacje udostępnił:
Krzysztof Kuczyński
Wytwarzający/Odpowiadający:
Krzysztof Kuczyński (2012-07-05)
Wprowadzający:
Krzysztof Kuczyński (2012-07-09 14:42:02)
Modyfikujący:
Piotr Kujawski (2018-02-28 10:24:09)
Odpowiedzialny za treść:
Zbigniew Urban
2012-07-09 14:42:02 Utworzenie
Krzysztof Kuczyński
2012-07-10 11:46:40 Modyfikacja
Piotr Kujawski
2013-04-22 11:05:28 Modyfikacja
Krzysztof Kuczyński
Moderator: ()
2013-05-15 11:27:09 Modyfikacja
Krzysztof Kuczyński
Moderator: ()
2016-07-06 14:04:54 Modyfikacja
Krzysztof Kuczyński
Moderator: ()
2016-07-06 14:11:59 Modyfikacja
Krzysztof Kuczyński
Moderator: ()
2018-02-28 10:24:09 Modyfikacja
Krzysztof Kuczyński
Moderator: ()
Informacje udostępnił:
Krzysztof Kuczyński
Wytwarzający/Odpowiadający:
Krzysztof Kuczyński (2012-07-05)
Wprowadzający:
Krzysztof Kuczyński (2012-07-09 14:42:02)

przeczytaj treść ponownie

Starostwo Powiatowe w Tczewie

ul. Piaskowa 2
83-110 Tczew

tel. 58 7734 800
fax.58 7734 803
mail: starostwo@powiat.tczew.pl

Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies

banner


Portal współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

ITM.expert usługi informatczne strony www Tczew

TwójCzarter.pl czarter jachtów bez patentu Pętla Żuławska Promocja

BKNS LAW Kancelarie Radców Prawnych

Kancelaria radca prawny Patrycja Szarama