Przejdź do treści

Ścieżka do tej strony

Wyszukiwarka

Przejdź do BIP

WYDANIE WTÓRNIKA PRAWA JAZDY ZMIANA DANYCH ZAWARTYCH W PRAWIE JAZDY

 Podstawa prawna:
- ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz.U. Nr 30, poz. 151
z późn. zm.);
- rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami, poz.1005;
- rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28 lipca 2012 r. w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami, poz. 973;
- rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami

Termin realizacji:
Wydanie wtórnika prawa jazdy następuje w drodze decyzji administracyjnej w terminie do 30 dni od daty złożenia wymaganych dokumentów

Wymagane dokumenty:
1. Wypełniony wniosek (należy wypełnić obie strony wniosku, a w przypadku pobrania wniosku z internetu należy go wydrukować obustronnie na jednej kartce formatu A4 w układzie poziomym), oraz:
2. jedna fotografia o wym. 3,5 x 4,5 cm w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii,
3. orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do kierowania pojazdem (w przypadku przedłużenia ważności dokumentu ),
4. dowód uiszczenia opłaty,
5. kserokopia dotychczasowego prawa jazdy (nie dotyczy przypadków ubiegania się o wtórnik tego dokumentu).

Opłaty:
Wydanie prawa jazdy 100 zł + opłata ewidencyjna 0,50 zł.

Miejsce załatwienia sprawy:
Starostwo Powiatowe w Tczewie, ul. Piaskowa 2, 83-110 Tczew
składanie i odbiór dokumentów:      Wydział Komunikacji i Transportu parter, pokój nr 35, 
                                                       
Informacja:                                       tel. (58) 77-34-826.

Procedura załatwienia sprawy:
Wydanie wtórnika prawa jazdy następuje w drodze decyzji administracyjnej w terminie do 30 dni od daty złożenia wymaganych dokumentów. Odbioru dokonuje się osobiście z dokumentem potwierdzającym tożsamość

WAŻNE:
Wniosek należy złożyć osobiście z uwagi na konieczność złożenia podpisu na wniosku, przedkładając dowód osobisty i oryginał prawa jazdy (z wyjątkiem przypadków ubiegania się o wtórnik tego dokumentu).
Jeżeli wnioskodawca nie posiada jeszcze dowodu osobistego potwierdzającego nowe dane, do wniosku można dołączyć dotychczasowy dokument tożsamości wraz z dokumentem poświadczającym nowe dane (w zależności od przypadku może to być np. odpis aktu małżeństwa lub decyzja Urzędu Stanu Cywilnego o zmianie nazwiska lub imienia lub poświadczenie zameldowania na nowy adres).

Wszelkie informacje można uzyskać pod nr telefonu (58) 77-34-826.

Załączniki

wydruk, pdf

Pokaż rejestr

Rejestr zmian:

Informacje udostępnił:
Krzysztof Kuczyński
Wytwarzający/Odpowiadający:
Krzysztof Kuczyński (2012-07-05)
Wprowadzający:
Krzysztof Kuczyński (2012-07-09 14:25:20)
Modyfikujący:
Zbigniew urban (2016-09-22 14:53:04)
Odpowiedzialny za treść:
Zbigniew Urban
2012-07-09 14:25:20 Utworzenie
Krzysztof Kuczyński
2012-07-10 11:46:32 Modyfikacja
Piotr Kujawski
2013-03-19 09:44:13 Modyfikacja
Krzysztof Kuczyński
Moderator: ()
2013-04-22 07:41:37 Modyfikacja
Krzysztof Kuczyński
Moderator: ()
2013-04-22 10:54:32 Modyfikacja
Krzysztof Kuczyński
Moderator: ()
2016-02-29 15:09:07 Modyfikacja
Krzysztof Kuczyński
Moderator: ()
2016-09-22 14:53:04 Modyfikacja
Krzysztof Kuczyński
Moderator: ()
Informacje udostępnił:
Krzysztof Kuczyński
Wytwarzający/Odpowiadający:
Krzysztof Kuczyński (2012-07-05)
Wprowadzający:
Krzysztof Kuczyński (2012-07-09 14:25:20)

przeczytaj treść ponownie

Starostwo Powiatowe w Tczewie

ul. Piaskowa 2
83-110 Tczew

tel. 58 7734 800
fax.58 7734 803
mail: starostwo@powiat.tczew.pl

Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies

banner


Portal współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

ITM.expert usługi informatczne strony www Tczew

TwójCzarter.pl czarter jachtów bez patentu Pętla Żuławska Promocja

BKNS LAW Kancelarie Radców Prawnych

Kancelaria radca prawny Patrycja Szarama