Przejdź do treści

Ścieżka do tej strony

Wyszukiwarka

Przejdź do BIP

WYDANIE PRAWA JAZDY PO EGZAMINIE

Podstawa prawna:
- ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (Dz.U. 2017.978 z późn. zm.);
- rozporządzenie Ministra TInfrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz.U.2016.231 z późn. zm.);
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 20 maja 2016r. w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz.U.2016.702 z późn. zm.);
- rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 stycznia 2013r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz.U.2013.83 z późn. zm.);

- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 maja 2015r. w sprawie opłaty ewidencyjnej, stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz.U.2015.681 z późn. zm.)

 

Termin realizacji:
Sprawa będzie załatwiona do 30 dni

Wymagane dokumenty:
1
. wypełniony wniosek (należy wypełnić obie strony wniosku, a w przypadku pobrania wniosku z internetu należy go wydrukować obustronnie na jednej kartce formatu A4 w układzie poziomym),
2. jedna fotografia o wym. 3,5 x 4,5 cm w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, obejmujacą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii,
3. kserokopia dotychczasowego prawa jazdy,
4. dowód uiszczenia opłaty komunikacyjnej i ewidencyjnej za wydanie nowego prawa jazdy. Wniosek należy złożyć osobiście z uwagi na konieczność złożenia podpisu na wniosku, przedkładając dowód osobisty i oryginał dotychczasowego prawa jazdy,

5. orzeczenie lekarskie,

6. pisemna zgoda rodzica lub opiekuna prawnego - w przypadku niepełnoletniego.  

Opłaty:
Wydanie prawa jazdy - 100zł + opłata ewidencyjna 0,50 zł.

Numer konta bankowego Powiatu Tczewskiego: 75 1560 0013 2226 4983 1000 0022

Miejsce załatwienia sprawy:
Starostwo Powiatowe w Tczewie, ul. Piaskowa 2, 83-110 Tczew
składanie i odbiór dokumentów:      Wydział Komunikacji i Transportu parter, pokój nr 35, 
                                                       
Informacja:                                       tel. (58) 77-34-826.

Procedura załatwienia sprawy:
Wydanie nowego prawa jazdy następuje w drodze decyzji administracyjnej w terminie do 30 dni od daty złożenia wymaganych dokumentów.
Odbioru dokonuje się osobiście z dokumentem potwierdzającym tożsamość w pok. 35 lub przez pełnomocnika.

Wszelkie informacje można uzyskać pod nr telefonu (58) 77-34-826.

Załączniki

wydruk, pdf

Pokaż rejestr

Rejestr zmian:

Informacje udostępnił:
Krzysztof Kuczyński
Wytwarzający/Odpowiadający:
Krzysztof Kuczyński (2012-07-05)
Wprowadzający:
Krzysztof Kuczyński (2012-07-09 14:08:03)
Modyfikujący:
Maria Witkowska (2020-04-03 08:29:46)
Odpowiedzialny za treść:
Zbigniew Urban
2012-07-09 14:08:03 Utworzenie
Krzysztof Kuczyński
2012-07-10 11:44:34 Modyfikacja
Piotr Kujawski
2013-03-19 09:33:11 Modyfikacja
Krzysztof Kuczyński
Moderator: ()
2013-03-19 09:37:01 Modyfikacja
Krzysztof Kuczyński
Moderator: ()
2013-04-22 07:33:07 Modyfikacja
Krzysztof Kuczyński
Moderator: ()
2013-04-22 10:52:45 Modyfikacja
Krzysztof Kuczyński
Moderator: ()
2016-02-29 15:04:22 Modyfikacja
Krzysztof Kuczyński
Moderator: ()
2016-09-22 14:47:37 Modyfikacja
Krzysztof Kuczyński
Moderator: ()
2018-07-02 10:17:59 Modyfikacja
Krzysztof Kuczyński
Moderator: ()
2020-04-03 08:29:46 Modyfikacja
Krzysztof Kuczyński
Moderator: ()
Informacje udostępnił:
Krzysztof Kuczyński
Wytwarzający/Odpowiadający:
Krzysztof Kuczyński (2012-07-05)
Wprowadzający:
Krzysztof Kuczyński (2012-07-09 14:08:03)

przeczytaj treść ponownie

Starostwo Powiatowe w Tczewie

ul. Piaskowa 2
83-110 Tczew

tel. 58 7734 800
fax.58 7734 803
mail: starostwo@powiat.tczew.pl

Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies

banner


Portal współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

ITM.expert usługi informatczne strony www Tczew

TwójCzarter.pl czarter jachtów bez patentu Pętla Żuławska Promocja

BKNS LAW Kancelarie Radców Prawnych

Kancelaria radca prawny Patrycja Szarama