Przejdź do treści

Ścieżka do tej strony

Wyszukiwarka

Przejdź do BIP

Uzgodnienie projektu budowy lub przebudowy zjazdu z drogi

Podstawa prawna:
art. 29 ust. 1, ust. 3 i ust. 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2018 poz. 2068), art. 35 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2019 poz. 1186), art. 104 i art. 163 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 poz. 2096).

Termin realizacji:
do 30 dni od dnia złożenia wniosku.

Wymagane dokumenty:

  1. Wniosek o uzgodnienie projektu zjazdu z drogi,
  2. Kserokopia decyzji zezwalającej na lokalizację zjazdu,
  3. Projekt budowlany zjazdu z drogi (2 egzemplarze), który powinien zawierać:
  • opis techniczny zjazdu,
  • plan zagospodarowania terenu,
  • przekrój poprzeczny zjazdu wraz ze szczegółami konstrukcyjnymi,
  • przekrój podłużny wraz z niweletą projektowanego zjazdu,
  • szczegół połączenia nawierzchni zjazdu z nawierzchnią drogi,
  • wykreślone pola widoczności przy ruszaniu pojazdu ze zjazdu,
  • ewidencję zieleni przeznaczonej do wycinki, jeżeli jest przewidziana do usunięcia z pola widoczności.

 

Projekt budowlany przedstawiany do uzgodnienia powinien być opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2018 poz. 1935).

 

Opłaty:

Wydanie decyzji jest bezpłatne, jeśli budowa lub przebudowa zjazdu związana jest z budownictwem mieszkaniowym, w przeciwnym wypadku opłata skarbowa wynosi 82,00 zł.

Od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa opłata skarbowa wynosi 17,00 zł.

Miejsce załatwienia sprawy:
Starostwo Powiatowe w Tczewie, ul. Piaskowa 2, 83-110 Tczew

Składanie dokumentów:       Biuro Obsługi Klienta, parter budynku, pokój nr 4.

Odbiór dokumentów:           Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg, 3 piętro, pokój nr 325.

Procedura załatwienia sprawy:
Na podstawie złożonych dokumentów wydawana jest decyzja o uzgodnieniu projektu budowlanego zjazdu. Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku, ul. Podwale Przedmiejskie 30, w terminie 14 dni od dnia otrzymania, za pośrednictwem Zarządu Powiatu Tczewskiego.

Wszelkie informacje można uzyskać pod nr telefonu (58) 77 34 985, lub elektronicznie na adres:  wkd@powiat.tczew.pl.

Załączniki

wydruk, pdf

Pokaż rejestr

Rejestr zmian:

Wprowadzający:
Michał Chudyka (2019-08-09 10:14:28)
Modyfikujący:
Maria Witkowska (2019-08-09 12:02:33)
Odpowiedzialny za treść:
Michał Chudyka
2019-08-09 10:14:28 Utworzenie
Michał Chudyka
Moderator: ()
2019-08-09 12:02:33 Modyfikacja
Michał Chudyka
Moderator: ()
Wprowadzający:
Michał Chudyka (2019-08-09 10:14:28)

przeczytaj treść ponownie

Starostwo Powiatowe w Tczewie

ul. Piaskowa 2
83-110 Tczew

tel. 58 7734 800
fax.58 7734 803
mail: starostwo@powiat.tczew.pl

Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies

banner


Portal współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

ITM.expert usługi informatczne strony www Tczew

TwójCzarter.pl czarter jachtów bez patentu Pętla Żuławska Promocja

BKNS LAW Kancelarie Radców Prawnych

Kancelaria radca prawny Patrycja Szarama