Przejdź do treści

Ścieżka do tej strony

Wyszukiwarka

Przejdź do BIP

REJESTRACJA PRZEREJESTROWANIE UŻYWANEGO POJAZDU

 Podstawa prawna:
-
 Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U.2012 poz.1137),
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (tekst jednolity Dz.U.Nr 186, poz.1322 z 2007 r. z późn.zm.),
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (tekst jednolity Dz.U.Nr 137, poz.968 z 2007 r. z późn.zm.).

Termin realizacji:
Po uprzednim umówieniu się:

REZERWOWANIE WIZYTY W DNIU DZISIEJSZYM
osobiście od godz 7.30
telefonicznie od godz. 8.00 - 58/77-34-800 (wew. 1)
REZERWOWANIE WIZYTY INTERNETOWO z tygodniowym wyprzedzeniem
kalendarz rezerwacji dostępny na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Tczewie

WAŻNE!!!

Rezerwacja terminu rejestracji przez internet będzie potwierdzona wyłącznie telefonicznie przez pracownika Urzędu. (Potwierdzenie e-mailem nie jest potwierdzeniem rezerwacji, jest to automatyczna informacja o kliknięciu zajętego terminu w kalendarzu, na którą nie mamy wpływu, a która może wprowadzać w błąd). W związku z powyższym niezbędne jest podanie nr telefonu.

Wymagane dokumenty:
1
. Wypełniony wniosek,
2. Oryginał dowodu własności pojazdu (mogą to być m.in.: umowa sprzedaży, zamiany, darowizny, umowa o dożywocie, faktura VAT, prawomocne orzeczenie sądu rozstrzygające o prawie własności),
3. Dotychczasowy dowód rejestracyjny,
4. Karta pojazdu – jeżeli została wydana,
5. Tablice rejestracyjne,
6. Dowód tożsamości - w przypadku osób fizycznych, a także zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli osoba prowadzi taką działalność,
7. Aktualny odpis z KRS i zaświadczenie o nadanym nr REGON - w przypadku podmiotów  rejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym,
8. Pełnomocnictwo - w przypadku działania przez przedstawiciela dla osoby załatwiającej sprawę,
9. Dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia obowiązkowego OC lub dowód opłacenia składki za to ubezpieczenie (dopuszcza się przedstawienie dokumentu wystawionego na dotychczasowego właściciela pojazdu),
10.Dowód uiszczenia opłaty komunikacyjnej i ewidencyjnej.

W przypadku gdy dane odnoszące się do zbywcy pojazdu zawarte w dowodzie własności pojazdu dołączonym do wniosku o rejestrację są niezgodne z danymi właściciela zawartymi w dowodzie rejestracyjnym i karcie pojazdu, jeżeli była wydana, jako dowód własności wymagany do rejestracji rozumie się oryginały wszystkich kolejnych dokumentów potwierdzających fakt przeniesienia prawa własności pojazdu.

Opłaty: 
Pojazdy zakupione w powiecie tczewskim o wyróżniku nr rejestracyjnego GTC - 81,50 zł - dla wszystkich rodzajów pojazdów.
Pojazdy zakupione  spoza powiatu tczewskiego:
- samochody osobowe - 180.50 zł,
- motocykle, przyczepy i naczepy oraz ciągniki rolnicze w wysokości 121,50 zł,
- motorowery 111,50 zł.

Ponadto w przypadkach, w których zachodzi konieczność złożenia pełnomocnictwa, należy dołączyć do niego opłatę skarbową w wysokości 17 zł.

Miejsce załatwienia sprawy:
Starostwo Powiatowe w Tczewie, ul. Piaskowa 2, 83-110 Tczew
składanie i odbiór dokumentów:       Wydział Komunikacji i Transportu parter, pokój nr 33,
                                                        stanowisko nr 2
Informacja:                                       tel. (58) 77-34-800 (wew. 1)

Procedura załatwienia sprawy:
Rejestracja pojazdu następuje w drodze decyzji administracyjnej.
Po złożeniu wniosku o rejestrację, zgodnie z obowiązującymi przepisami, organ rejestrujący dokonuje rejestracji czasowej pojazdu na okres 30 dni, zamawiając w tym czasie dowód rejestracyjny w Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych w Warszawie. Dokumentem dopuszczającym pojazd do ruchu jest w tym momencie pozwolenie czasowe, które przed upływem wyznaczonego terminu należy wymienić w tut. urzędzie na dowód rejestracyjny.
W przypadku pojazdu zarejestrowanego dotychczas w innym urzędzie, przed złożeniem zamówienia w PWPW na nowy dowód rejestracyjny, tut. Urząd występuje o potwierdzenie danych w poprzednim organie rejestrującym pojazd.

Wszelkie informacje można uzyskać pod nr telefonu (58) 77-34-800 (wew. 1)

Załączniki

wydruk, pdf

Pokaż rejestr

Rejestr zmian:

Informacje udostępnił:
Krzysztof Kuczyński
Wytwarzający/Odpowiadający:
Krzysztof Kuczyński (2012-07-05)
Wprowadzający:
Krzysztof Kuczyński (2012-07-09 14:05:38)
Modyfikujący:
Maria Witkowska (2020-03-11 10:11:28)
Odpowiedzialny za treść:
Zbigniew Urban
2012-07-09 14:05:38 Utworzenie
Krzysztof Kuczyński
2012-07-10 11:44:47 Modyfikacja
Piotr Kujawski
2013-04-19 07:34:46 Modyfikacja
Krzysztof Kuczyński
Moderator: ()
2013-04-19 09:56:00 Modyfikacja
Krzysztof Kuczyński
Moderator: ()
2013-04-19 09:58:20 Modyfikacja
Krzysztof Kuczyński
Moderator: ()
2013-04-19 09:59:25 Modyfikacja
Krzysztof Kuczyński
Moderator: ()
2013-04-19 10:01:20 Modyfikacja
Krzysztof Kuczyński
Moderator: ()
2013-04-19 12:27:15 Modyfikacja
Krzysztof Kuczyński
Moderator: ()
2013-04-22 13:47:57 Modyfikacja
Krzysztof Kuczyński
Moderator: ()
2014-03-03 11:22:38 Modyfikacja
Krzysztof Kuczyński
Moderator: ()
2014-06-13 11:26:02 Modyfikacja
Krzysztof Kuczyński
Moderator: ()
2014-06-13 11:32:09 Modyfikacja
Krzysztof Kuczyński
Moderator: ()
2014-08-28 13:21:53 Modyfikacja
Krzysztof Kuczyński
Moderator: ()
2020-01-16 16:04:41 Modyfikacja
Krzysztof Kuczyński
Moderator: ()
2020-01-17 08:05:14 Modyfikacja
Krzysztof Kuczyński
Moderator: ()
2020-03-11 10:11:28 Modyfikacja
Krzysztof Kuczyński
Moderator: ()
Informacje udostępnił:
Krzysztof Kuczyński
Wytwarzający/Odpowiadający:
Krzysztof Kuczyński (2012-07-05)
Wprowadzający:
Krzysztof Kuczyński (2012-07-09 14:05:38)

przeczytaj treść ponownie

Starostwo Powiatowe w Tczewie

ul. Piaskowa 2
83-110 Tczew

tel. 58 7734 800
fax.58 7734 803
mail: starostwo@powiat.tczew.pl

Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies

banner


Portal współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

ITM.expert usługi informatczne strony www Tczew

TwójCzarter.pl czarter jachtów bez patentu Pętla Żuławska Promocja

BKNS LAW Kancelarie Radców Prawnych

Kancelaria radca prawny Patrycja Szarama