Przejdź do treści

Ścieżka do tej strony

Wyszukiwarka

Przejdź do BIP

PROWADZENIE EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne 
 • ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych
 • ustawa z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29.03.2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków 

 

Termin realizacji:
niezwłocznie, sprawy skomplikowane do 1 miesiąca od dnia złożenia wniosku

 

Wymagane dokumenty:

Wniosek właściciela lub osoby upoważnionej o wprowadzenie zmiany w operacie ewidencyjnym

Wniosek o ujawnienie dzierżawy w operacie ewidencyjnym

 

Opłaty:

nie podlega opłacie

 

Miejsce załatwienia sprawy:
Starostwo Powiatowe w Tczewie, ul. Piaskowa 2, 83-110 Tczew

Składanie dokumentów:       Biuro Obsługi Klienta, parter budynku, pokój nr 4,

                                             lub na platformie ePUAP.

Odbiór dokumentów:          

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, Referat Ewidencji Gruntów i Budynków parter, pokój nr 23.

Godziny przyjmowania interesantów:

Poniedziałek 7.30 - 12.00

Wtorek 7.30 ­­- 15.30

Środa 7.30 - 12.00

Czwartek 7.30 – 15.30

Piątek 7.30 - 14.30

Informacja:

pracownicy Referatu Ewidencji Gruntów: tel. (58) 77 34 842, (58) 77 34 843, (58) 77 34 841, (58) 77 34 840, (58) 77 34 844,(58) 77 34 846; adres e-mail: ewidencja@powiat.tczew.pl

 

Procedura załatwiania spraw:

Właściciele nieruchomości stosownie do art. 22, ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne zobowiązani są zgłaszać właściwemu staroście wszelkie zmiany danych objętych ewidencją gruntów i budynków, w terminie 30 dni licząc od dnia powstania zmian.

Zasady założenia i prowadzenia ewidencji gruntów i budynków określa ustawa z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29.03.2001 r. w sprawie ewidencji gruntów.

Dane zawarte w ewidencji podlegają aktualizacji z urzędu lub na wniosek. Z urzędu wprowadza się zmiany wynikające z:

 1. Prawomocnych orzeczeń sądowych, aktów notarialnych, ostatecznych decyzji administracyjnych, aktów normatywnych,
 2. Opracowań geodezyjnych i kartograficznych, przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, zawierających wykazy zmian danych ewidencyjnych,
 3. Dokumentacji architektoniczno-budowlanej gromadzonej i przechowywanej przez organy administracji publicznej,
 4. Ewidencji publicznych prowadzonych na podstawie innych przepisów (§ 46 Rozp.).

 

Na wniosek właściciela wprowadza się:

 1. Zmianę adresu do korespondencji,
 2. Umowę dzierżawy gruntowej,
 3. Inne przypadki.

 

Zgodnie z § 47 pkt. 1 Rozporządzenia „aktualizacji operatu ewidencyjnego dokonuje się niezwłocznie po uzyskaniu przez starostę odpowiednich dokumentów określających zmiany danych ewidencyjnych”.

 

Zakładanie kartotek lokali:

W związku z § 29 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 września 2001 r.  w sprawie prowadzenia ksiąg wieczystych i zbiorów dokumentów w oparciu o art. 22 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne  oraz § 46, § 70 i § 71 Rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków  zakładane są kartoteki lokali na wniosek właściciela, który załącza komplet dokumentacji: zaświadczenie o samodzielności lokalu, rzut kondygnacji budynku z zaznaczonym lokalem wraz z pomieszczeniami do niego przynależnymi i tabelę (zał.) z danymi dotyczącymi lokalu.

Druki i formularze:

wniosek o ujawnienie kartoteki dla lokalu

 

Ujawnianie umów dzierżaw:

Do Starosty należy złożyć wniosek o zarejestrowanie i wprowadzenie do operatu ewidencyjnego zawartej umowy dzierżawy gruntów. Do wniosku należy załączyć jeden egzemplarz umowy. W trakcie rejestracji umowy należy okazać dodatkowo dwa egzemplarze celem zarejestrowania w Starostwie. Podpisy stron umowy dzierżawy powinny być potwierdzone przez uprawnione do tego instytucje.

Załączniki

wydruk, pdf

Pokaż rejestr

Rejestr zmian:

Informacje udostępnił:
Joanna Wysocka
Wytwarzający/Odpowiadający:
Joanna Wysocka (2017-03-21)
Wprowadzający:
Piotr Kujawski (2014-07-15 09:44:30)
Modyfikujący:
Wacław Poblocki (2017-03-22 14:13:21)
Odpowiedzialny za treść:
Wacław Pobłocki
2014-07-15 09:44:30 Utworzenie
Piotr Kujawski
Moderator: ()
2014-07-15 10:07:30 Modyfikacja
Piotr Kujawski
Moderator: ()
2016-12-27 14:19:11 Modyfikacja
Piotr Kujawski
Moderator: ()
2017-03-21 14:10:47 Modyfikacja
Piotr Kujawski
Moderator: ()
2017-03-22 14:13:21 Modyfikacja
Piotr Kujawski
Moderator: ()
Informacje udostępnił:
Joanna Wysocka
Wytwarzający/Odpowiadający:
Joanna Wysocka (2017-03-21)
Wprowadzający:
Piotr Kujawski (2014-07-15 09:44:30)

przeczytaj treść ponownie

banner

Starostwo Powiatowe w Tczewie

ul. Piaskowa 2
83-110 Tczew

tel. 58 7734 800
fax.58 7734 803
mail: starostwo@powiat.tczew.pl

Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookiesPortal współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

ITM.expert usługi informatczne strony www Tczew

TwójCzarter.pl czarter jachtów bez patentu Pętla Żuławska Promocja

BKNS LAW Kancelarie Radców Prawnych

informatyk wsparcie informatyczne usługi it/a>