Przejdź do treści

Ścieżka do tej strony

Wyszukiwarka

Przejdź do BIP

ODBIÓR „STAŁYCH” DOWODÓW REJESTRACYJNYCH

Podstawa prawna:
- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U.2012 poz.1137),
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (tekst jednolity Dz.U.Nr 186, poz.1322 z 2007 r. z późn.zm.),
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (tekst jednolity Dz.U.Nr 137, poz.968 z 2007 r. z późn.zm.).

Termin realizacji:
Niezwłocznie po przedłożeniu wymaganych dokumentów.

Wymagane dokumenty:
Odbiór dokumentów odbywa się bez dodatkowych opłat i wniosków po przedstawieniu:
1. Pozwolenia czasowego,
2. Dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia obowiązkowego OC lub dowodu opłacenia składki za to ubezpieczenie,
3. Pełnomocnictwa - w przypadku działania przez przedstawiciela dla osoby załatwiającej sprawę -nie dotyczy to przypadków, w których pełnomocnictwo zostało już załączone do akt sprawy przy  składaniu wniosku, (pełnomocnictwa dołączone do akt przy składaniu wniosku o rejestrację, nie są wymagane ponownie i nie podlegają już powtórnej opłacie przy wydawaniu "stałego" dowodu rejestracyjnego).
4. dokumentu tożsamości.

Opłaty:
Za w/w czynności opłat nie pobiera się.       
W przupadku kiedy zachodzi konieczność złożenia płatnego pełnomocnictwa, należy do niego dołączyć opłatę skarbową w wysokości 17zł.   

Miejsce załatwienia sprawy:
Starostwo Powiatowe w Tczewie, ul. Piaskowa 2, 83-110 Tczew
składanie i odbiór dokumentów:      Wydział Komunikacji i Transportu parter, pokój nr 33,
                                                        stanowisko nr 2
Informacja:                                       tel. (58) 77-34-800 (wew. 1)


Procedura załatwienia sprawy:
Wydanie dowodu rejestracyjnego i karty pojazdu w przypadkach, w których jest wymagana, następuje niezwłocznie po przedstawieniu wymaganych dokumentów w drodze decyzji administracyjnej, w terminie wyznaczonym przy składaniu wniosku.
Dokładną informację na temat tego, czy zamówione dokumenty są już gotowe do odbioru w tut. Urzędzie, można sprawdzić telefonicznie pod nr telefonu (58) 77-34-800 podając numer rejestracyjny pojazdu.

Załączniki

wydruk, pdf

Pokaż rejestr

Rejestr zmian:

Informacje udostępnił:
Krzysztof Kuczyński
Wytwarzający/Odpowiadający:
Krzysztof Kuczyński (2012-07-05)
Wprowadzający:
Krzysztof Kuczyński (2012-07-09 13:58:42)
Modyfikujący:
Piotr Kujawski (2020-01-20 13:30:03)
Odpowiedzialny za treść:
Zbigniew Urban
2012-07-09 13:58:42 Utworzenie
Krzysztof Kuczyński
2012-07-10 11:44:53 Modyfikacja
Piotr Kujawski
2013-04-18 16:39:46 Modyfikacja
Krzysztof Kuczyński
Moderator: ()
2013-04-19 12:14:27 Modyfikacja
Krzysztof Kuczyński
Moderator: ()
2013-04-22 13:29:14 Modyfikacja
Krzysztof Kuczyński
Moderator: ()
2014-08-28 13:19:32 Modyfikacja
Krzysztof Kuczyński
Moderator: ()
2020-01-17 08:05:10 Modyfikacja
Krzysztof Kuczyński
Moderator: ()
2020-01-20 13:30:03 Modyfikacja
Krzysztof Kuczyński
Moderator: ()
Informacje udostępnił:
Krzysztof Kuczyński
Wytwarzający/Odpowiadający:
Krzysztof Kuczyński (2012-07-05)
Wprowadzający:
Krzysztof Kuczyński (2012-07-09 13:58:42)

przeczytaj treść ponownie

Starostwo Powiatowe w Tczewie

ul. Piaskowa 2
83-110 Tczew

tel. 58 7734 800
fax.58 7734 803
mail: starostwo@powiat.tczew.pl

Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies

banner


Portal współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

ITM.expert usługi informatczne strony www Tczew

TwójCzarter.pl czarter jachtów bez patentu Pętla Żuławska Promocja

BKNS LAW Kancelarie Radców Prawnych

Kancelaria radca prawny Patrycja Szarama