Przejdź do treści

Ścieżka do tej strony

Wyszukiwarka

Przejdź do BIP

ODBIÓR DOWODU REJESTRACYJNEGO POZWOLENIA CZASOWEGO ZATRZYMANEGO PRZEZ POLICJĘ

 Podstawa prawna:
-
 Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U.2012 poz.1137),
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (tekst jednolity Dz.U.Nr 186, poz.1322 z 2007 r. z późn.zm.),
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (tekst jednolity Dz.U.Nr 137, poz.968 z 2007 r. z późn.zm.),
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 września 2009 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach (Dz.U.Nr 155, poz.1232 z 2009 r.).

Termin realizacji:
Wydanie dowodu rejestracyjnego następuje niezwłocznie po przedłożeniu wymaganych dokumentów

Wymagane dokumenty:
1. Wypełniony wniosek,
2. Pokwitowanie wystawione przez organ kontroli ruchu drogowego za zatrzymany dowód rejestracyjny (pozwolenie czasowe),
3. W przypadkach koniecznych – zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu, potwierdzające usunięcie przyczyny zatrzymania dowodu rejestracyjnego,
4. Pełnomocnictwo - w przypadku działania przez przedstawiciela dla osoby załatwiającej sprawę,
5. Dowód tożsamości,
6. Dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia obowiązkowego OC lub dowód opłacenia składki za to ubezpieczenie.

Przedstawienie pokwitowania za zatrzymany dokument nie jest wymagane w przypadku zatrzymania dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego) przez stację kontroli pojazdów w wyniku stwierdzenia niezgodności podczas badań technicznych pojazdu.

Opłaty:
Za dokonanie stosownej adnotacji opłat nie pobiera się.       
W przupadku kiedy zachodzi konieczność złożenia płatnego pełnomocnictwa, należy do niego dołączyć opłatę skarbową w wysokości 17zł.   

Miejsce załatwienia sprawy:
Starostwo Powiatowe w Tczewie, ul. Piaskowa 2, 83-110 Tczew
składanie i odbiór dokumentów:      Wydział Komunikacji i Transportu parter, pokój nr 33,
                                                        stanowisko nr 2
Informacja:                                       tel. (58) 77-34-800 (wew. 1)

Procedura załatwienia sprawy:
Wydanie właścicielowi dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego), następuje niezwłocznie po przedłożeniu wymaganych dokumentów po stwierdzeniu ustania przyczyny zatrzymania dokumentu.
UWAGA - istnieje możliwość sprawdzenia, czy zatrzymany dowód rejestracyjny (pozwolenie czasowe) wpłynął już do Urzędu i można go odebrać
tel. (58) 77-34-823.

 

Załączniki

wydruk, pdf

Pokaż rejestr

Rejestr zmian:

Informacje udostępnił:
Krzysztof Kuczyński
Wytwarzający/Odpowiadający:
Krzysztof Kuczyński (2012-07-05)
Wprowadzający:
Krzysztof Kuczyński (2012-07-09 13:56:09)
Modyfikujący:
Piotr Kujawski (2020-01-17 08:05:10)
Odpowiedzialny za treść:
Zbigniew Urban
2012-07-09 13:56:09 Utworzenie
Krzysztof Kuczyński
2012-07-10 11:44:54 Modyfikacja
Piotr Kujawski
2013-04-18 11:38:46 Modyfikacja
Krzysztof Kuczyński
Moderator: ()
2013-04-19 12:10:44 Modyfikacja
Krzysztof Kuczyński
Moderator: ()
2013-04-22 13:28:41 Modyfikacja
Krzysztof Kuczyński
Moderator: ()
2014-08-28 13:14:08 Modyfikacja
Krzysztof Kuczyński
Moderator: ()
2020-01-17 08:05:10 Modyfikacja
Krzysztof Kuczyński
Moderator: ()
Informacje udostępnił:
Krzysztof Kuczyński
Wytwarzający/Odpowiadający:
Krzysztof Kuczyński (2012-07-05)
Wprowadzający:
Krzysztof Kuczyński (2012-07-09 13:56:09)

przeczytaj treść ponownie

Starostwo Powiatowe w Tczewie

ul. Piaskowa 2
83-110 Tczew

tel. 58 7734 800
fax.58 7734 803
mail: starostwo@powiat.tczew.pl

Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies

banner


Portal współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

ITM.expert usługi informatczne strony www Tczew

TwójCzarter.pl czarter jachtów bez patentu Pętla Żuławska Promocja

BKNS LAW Kancelarie Radców Prawnych

Kancelaria radca prawny Patrycja Szarama