Przejdź do treści

Ścieżka do tej strony

Wyszukiwarka

Przejdź do BIP

MIĘDZYNARODOWE PRAWO JAZDY

Podstawa prawna:
-
Art. 93  ustawy  z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2012 r., poz. 1137);
- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28 lipca 2012 r. w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami, Poz. 973;
- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
11 stycznia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami Dz.U. z dnia 18 stycznia 2013 r.

Termin realizacji:
Sprawa będzie załatwiona do 7 dni

Wymagane dokumenty:
1
. Wypełniony wniosek (należy wypełnić obie strony wniosku, a w przypadku pobrania wniosku z internetu należy go wydrukować obustronnie na jednej kartce formatu A4 w układzie poziomym),
2. Jedna fotografia o wym. 3,5 x 4,5 cm,
3. Kserokopia prawa jazdy, 
4. Do wglądu oryginał ważnego krajowego prawa jazdy,
5. Dowód tożsamości,
6. Dowód uiszczenia opłaty komunikacyjnej.

Opłaty:
Wydanie międzynarodowego prawa jazdy - 35 zł + opłata ewidencyjna 0,50 zł.       

Miejsce załatwienia sprawy:
Starostwo Powiatowe w Tczewie, ul. Piaskowa 2, 83-110 Tczew
składanie i odbiór dokumentów:      Wydział Komunikacji i Transportu parter, pokój nr 35, 
                                                    
Informacja:                                       tel. (58) 77-34-826.

Procedura załatwienia sprawy:
Międzynarodowe prawo jazdy wydawane jest w drodze decyzji administracyjnej, w terminie do 7 dni od daty złożenia wymaganych dokumentów.

Tryb odwoławczy
Od decyzji odmawiającej wydania międzynarodowego prawa jazdy przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Starosty Tczewskiego.
Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.

Wszelkie informacje można uzyskać pod nr telefonu (58) 77-34-826.

Załączniki

wydruk, pdf

Pokaż rejestr

Rejestr zmian:

Informacje udostępnił:
Krzysztof Kuczyński
Wytwarzający/Odpowiadający:
Krzysztof Kuczyński (2012-07-05)
Wprowadzający:
Krzysztof Kuczyński (2012-07-09 13:53:02)
Modyfikujący:
Maria Witkowska (2020-04-03 08:29:45)
Odpowiedzialny za treść:
Zbigniew Urban
2012-07-09 13:53:02 Utworzenie
Krzysztof Kuczyński
2012-07-10 11:44:55 Modyfikacja
Piotr Kujawski
2013-04-19 13:42:46 Modyfikacja
Krzysztof Kuczyński
Moderator: ()
2013-04-22 07:37:03 Modyfikacja
Krzysztof Kuczyński
Moderator: ()
2016-09-22 14:57:27 Modyfikacja
Krzysztof Kuczyński
Moderator: ()
2020-04-03 08:29:45 Modyfikacja
Krzysztof Kuczyński
Moderator: ()
Informacje udostępnił:
Krzysztof Kuczyński
Wytwarzający/Odpowiadający:
Krzysztof Kuczyński (2012-07-05)
Wprowadzający:
Krzysztof Kuczyński (2012-07-09 13:53:02)

przeczytaj treść ponownie

Starostwo Powiatowe w Tczewie

ul. Piaskowa 2
83-110 Tczew

tel. 58 7734 800
fax.58 7734 803
mail: starostwo@powiat.tczew.pl

Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies

banner


Portal współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

ITM.expert usługi informatczne strony www Tczew

TwójCzarter.pl czarter jachtów bez patentu Pętla Żuławska Promocja

BKNS LAW Kancelarie Radców Prawnych

Kancelaria radca prawny Patrycja Szarama