Przejdź do treści

Ścieżka do tej strony

Wyszukiwarka

Przejdź do BIP

DOKONANIE LUB ANULOWANIE WPISU O ZASTAWIE REJESTROWYM

Podstawa prawna:
-
 Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U.2012 poz.1137),
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (tekst jednolity Dz.U.Nr 186, poz.1322 z 2007 r. z późn.zm.),
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (tekst jednolity Dz.U.Nr 137, poz.968 z 2007 r. z późn.zm.),
- rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 października 1997 r. w sprawie ustroju i organizacji centralnej informacji o zastawach rejestrowych oraz szczegółowych zasadach udzielania informacji, wydawania odpisów i zaświadczeń (Dz.U.Nr 134, poz. 893 z 1997 r. z późn.zm.)

Termin realizacji:
Dokonanie stosownego zapisu w dowodzie rejestracyjnym i karcie pojazdu (jeżeli była wydana), następuje niezwłocznie po przedłożeniu wymaganych dokumentów.

Wymagane dokumenty:
1
. Wypełniony wniosek,
2. Aktualny lub pełen odpis z rejestru zastawów, albo zaświadczenie wydawane przez centralną informację o zastawach rejestrowych wskazującą, że dany podmiot jako zastawca określonego przedmiotu zastawu rejestrowego jest wpisany do rejestru zastawów pod daną pozycją rejestru zastawów (wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty skarbowej),
3. W przypadku wnioskowania o umieszczenie adnotacji o zastawie, odpis prawomocnego postanowienia sądu, prowadzącego rejestr zastawów, o wykreśleniu zastawu rejestrowego na pojeździe z rejestru zastawów, albo pisemna informacja o wykreśleniu zastawu rejestrowego pod danym numerem pozycji rejestru zastawów wraz z podaniem daty wykreślenia oraz nazwy sądu, który wydał postanowienie o wykreśleniu tego zastawu - w przypadku wnioskowania o wykreślenie adnotacji.
4. Dodatkowo należy przedstawić dowód rejestracyjny i kartę pojazdu, jeżeli była wydana oraz dowód tożsamości, a także dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia obowiązkowego OC lub dowód opłacenia składki za to ubezpieczenie,
5. W przypadku działania przez przedstawiciela dla osoby załatwiającej sprawę, należy również
   dołączyć pełnomocnictwo do dokonania stosownej czynności.

Opłaty:
Za dokonanie stosownej adnotacji opłat nie pobiera się.       
W przupadku kiedy zachodzi konieczność złożenia płatnego pełnomocnictwa, należy do niego dołączyć opłatę skarbową w wysokości 17zł.  

Miejsce załatwienia sprawy:
Starostwo Powiatowe w Tczewie, ul. Piaskowa 2, 83-110 Tczew
składanie i odbiór dokumentów:      Wydział Komunikacji i Transportu parter, pokój nr 31,
                                                        stanowisko nr 2
Informacja:                                       tel. (58) 77-34-800 (wew. 1)

Procedura załatwienia sprawy:
Dokonanie odpowiedniej adnotacji następuje niezwłocznie po przedłożeniu wypełnionego wniosku oraz przedstawieniu wymaganych dokumentów.

Załączniki

wydruk, pdf

Pokaż rejestr

Rejestr zmian:

Informacje udostępnił:
Krzysztof Kuczyński
Wytwarzający/Odpowiadający:
Krzysztof Kuczyński (2012-07-05)
Wprowadzający:
Krzysztof Kuczyński (2012-07-09 13:47:51)
Modyfikujący:
Piotr Kujawski (2020-01-20 13:28:18)
Odpowiedzialny za treść:
Zbigniew Urban
2012-07-09 13:47:51 Utworzenie
Krzysztof Kuczyński
2012-07-10 11:44:56 Modyfikacja
Piotr Kujawski
2013-04-17 11:06:46 Modyfikacja
Krzysztof Kuczyński
Moderator: ()
2013-04-19 12:05:57 Modyfikacja
Krzysztof Kuczyński
Moderator: ()
2013-04-22 13:28:03 Modyfikacja
Krzysztof Kuczyński
Moderator: ()
2014-08-28 13:11:19 Modyfikacja
Krzysztof Kuczyński
Moderator: ()
2020-01-17 08:05:09 Modyfikacja
Krzysztof Kuczyński
Moderator: ()
2020-01-20 13:28:18 Modyfikacja
Krzysztof Kuczyński
Moderator: ()
Informacje udostępnił:
Krzysztof Kuczyński
Wytwarzający/Odpowiadający:
Krzysztof Kuczyński (2012-07-05)
Wprowadzający:
Krzysztof Kuczyński (2012-07-09 13:47:51)

przeczytaj treść ponownie

Starostwo Powiatowe w Tczewie

ul. Piaskowa 2
83-110 Tczew

tel. 58 7734 800
fax.58 7734 803
mail: starostwo@powiat.tczew.pl

Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies

banner


Portal współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

ITM.expert usługi informatczne strony www Tczew

TwójCzarter.pl czarter jachtów bez patentu Pętla Żuławska Promocja

BKNS LAW Kancelarie Radców Prawnych

Kancelaria radca prawny Patrycja Szarama