Przejdź do treści

Ścieżka do tej strony

Wyszukiwarka

Przejdź do BIP

DOKONANIE ADNOTACJI W DOWODZIE REJESTRACYJNYM: HAK, TAXI, VAT, L

Podstawa prawna:
-
 Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U.2012 poz.1137),
- Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz.U. Nr 54, poz.535 z 2004 r. z późn.zm.),
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (tekst jednolity Dz.U. Nr 186, poz.1322 z 2007 r. z późn.zm.),
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (tekst jednolity Dz.U. Nr 137, poz.968 z 2007 r. z późn.zm.),
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 września 2009 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy  tych badaniach (Dz.U. Nr 155, poz.1232 z 2009 r.).

Termin realizacji:
Dokonanie stosownego zapisu w dowodzie rejestracyjnym i karcie pojazdu (jeżeli była wydana), następuje niezwłocznie po przedłożeniu wymaganych dokumentów.

Wymagane dokumenty:
1. Wypełniony wniosek;
2. Dowód rejestracyjny pojazdu;
3. Karta pojazdu - jeżeli była wydana;
4. Zaświadczenie o wykonanym dodatkowym badaniu technicznym pojazdu, wystawione przez
    Stację Kontroli Pojazdów, potwierdzające, iż pojazd spełnia określone niżej warunki:
    - jest przystosowany do ciągnięcia przyczepy (HAK),
    - jest przystosowany do nauki jazdy (L)
    - spełnia wymagania określone w ustawie o podatku VAT (VAT 1-4),
    - jest przystosowany do odpłatnego przewozu osób (TAXI)
5. Pełnomocnictwo - w przypadku działania przez przedstawiciela dla osoby załatwiającej sprawę;
6. Dowód tożsamości;
7. Dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia obowiązkowego OC lub dowód
    opłacenia składki za to ubezpieczenie.

Opłaty:
Za dokonanie stosownej adnotacji opłat nie pobiera się.       
W przupadku kiedy zachodzi konieczność złożenia płatnego pełnomocnictwa, należy do niego dołączyć opłatę skarbową w wysokości 17zł.   

Miejsce załatwienia sprawy:
Starostwo Powiatowe w Tczewie, ul. Piaskowa 2, 83-110 Tczew
składanie i odbiór dokumentów:      Wydział Komunikacji i Transportu parter, pokój nr 31,
                                                        stanowisko nr 2
Informacja:                                       tel. (58) 77-34-800 (wew. 1)

Procedura załatwienia sprawy:
Dokonanie odpowiedniej adnotacji następuje niezwłocznie po przedłożeniu wypełnionego wniosku oraz przedstawieniu wymaganych dokumentów.

 

Załączniki

wydruk, pdf

Pokaż rejestr

Rejestr zmian:

Informacje udostępnił:
Zbigniew Urban
Wytwarzający/Odpowiadający:
Ewa Rolewska_Cieciora
Wprowadzający:
Krzysztof Kuczyński (2012-07-09 13:44:14)
Modyfikujący:
Piotr Kujawski (2020-01-20 13:27:57)
Odpowiedzialny za treść:
Piotr Kujawski
2012-07-09 13:44:14 Utworzenie
Krzysztof Kuczyński
2012-07-10 11:44:58 Modyfikacja
Piotr Kujawski
2013-01-30 11:44:40 Modyfikacja
Krzysztof Kuczyński
Moderator: ()
2013-01-30 11:44:47 Modyfikacja
Krzysztof Kuczyński
Moderator: ()
2013-04-17 10:38:58 Modyfikacja
Krzysztof Kuczyński
Moderator: ()
2013-04-17 10:41:28 Modyfikacja
Krzysztof Kuczyński
Moderator: ()
2013-04-17 10:49:10 Modyfikacja
Krzysztof Kuczyński
Moderator: ()
2013-04-17 10:52:42 Modyfikacja
Krzysztof Kuczyński
Moderator: ()
2013-04-17 11:09:10 Modyfikacja
Krzysztof Kuczyński
Moderator: ()
2013-04-19 12:01:08 Modyfikacja
Krzysztof Kuczyński
Moderator: ()
2013-04-22 13:27:30 Modyfikacja
Krzysztof Kuczyński
Moderator: ()
2014-08-28 13:10:09 Modyfikacja
Krzysztof Kuczyński
Moderator: ()
2020-01-17 08:05:08 Modyfikacja
Krzysztof Kuczyński
Moderator: ()
2020-01-20 13:27:57 Modyfikacja
Krzysztof Kuczyński
Moderator: ()
Informacje udostępnił:
Zbigniew Urban
Wytwarzający/Odpowiadający:
Ewa Rolewska_Cieciora
Wprowadzający:
Krzysztof Kuczyński (2012-07-09 13:44:14)

przeczytaj treść ponownie

Starostwo Powiatowe w Tczewie

ul. Piaskowa 2
83-110 Tczew

tel. 58 7734 800
fax.58 7734 803
mail: starostwo@powiat.tczew.pl

Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies

banner


Portal współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

ITM.expert usługi informatczne strony www Tczew

TwójCzarter.pl czarter jachtów bez patentu Pętla Żuławska Promocja

BKNS LAW Kancelarie Radców Prawnych

Kancelaria radca prawny Patrycja Szarama