Przejdź do treści

Ścieżka do tej strony

Wyszukiwarka

Przejdź do BIP

DECYZJA O NIEZBĘDNOŚCI WEJŚCIA NA TEREN SĄSIEDNIEJ NIERUCHOMOŚCI

 

Podstawa prawna:
ustawa Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 ze zmianami)

Termin realizacji:
do 14 dni od dnia złożenia wniosku.

Wymagane dokumenty:

  1. Wniosek wraz z uzasadnieniem

Opłaty: brak opłat

Miejsce załatwienia sprawy:
Starostwo Powiatowe w Tczewie, ul. Piaskowa 2, 83-110 Tczew

Składanie dokumentów:       Biuro Obsługi Klienta, parter budynku, pokój nr 4,

                                         lub na platformie ePUAP.

Odbiór dokumentów:           Wydział Budownictwa, 1 piętro, pokój nr 124.

Informacja:                        Pracownicy Wydziału

                                         tel. (58) 77 34 895,

                                        lub na adres e-mail: starostwo@powiat.tczew.pl

Procedura załatwienia sprawy:

Wydział Budownictwa sprawdza kompletność wniosku. W przypadku braków wzywa Wnioskodawcę do jego uzupełnienia w ciągu 7 dni od dnia otrzymania wezwania. W sytuacji nieuzupełnienia wniosku we wskazanym terminie, sprawa pozostaje bez rozpatrzenia. Wezwania przesyła się do Wnioskodawcy listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Gdy wniosek jest kompletny, lub zostanie poprawnie uzupełniony, następuje przygotowanie decyzji. Zgodnie z art. 47 ust. 2 ustawy Prawo budowlane Jeżeli do wykonania prac przygotowawczych lub robót budowlanych jest niezbędne wejście do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości, inwestor jest obowiązany przed rozpoczęciem robót uzyskać zgodę właściciela sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu (najemcy) na wejście oraz uzgodnić z nim przewidywany sposób, zakres i terminy korzystania z tych obiektów, a także ewentualną rekompensatę z tego tytułu. W razie nieuzgodnienia powyższych warunków, właściwy organ - na wniosek inwestora - w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, rozstrzyga, w drodze decyzji, o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości.  W przypadku uznania zasadności wniosku inwestora, właściwy organ określa jednocześnie granice niezbędnej potrzeby oraz warunki korzystania z sąsiedniego budynku, lokalu lub nieruchomości.

Druki i formularze:

  1. WNIOSEK o wydanie decyzji o niezbędności wejścia na teren sąsiedniej nieruchomości

Załączniki

wydruk, pdf

Pokaż rejestr

Rejestr zmian:

Informacje udostępnił:
Celina Lamek
Wytwarzający/Odpowiadający:
Celina Lamek (2019-01-22)
Wprowadzający:
Sylwia Brange (2012-07-18 14:57:51)
Modyfikujący:
Celina Lamek (2019-01-22 13:13:51)
Odpowiedzialny za treść:
Celina Lamek
2012-07-18 14:57:51 Utworzenie
Sylwia Brange
2012-07-19 10:59:39 Modyfikacja
Sylwia Brange
2013-12-31 09:03:17 Modyfikacja
Sylwia Brange
Moderator: ()
2016-05-16 15:08:07 Modyfikacja
Sylwia Brange
Moderator: ()
2017-01-17 10:10:54 Modyfikacja
Sylwia Brange
Moderator: ()
2018-02-19 12:15:59 Modyfikacja
Sylwia Brange
Moderator: ()
2019-01-21 14:35:09 Modyfikacja
Sylwia Brange
Moderator: ()
2019-01-22 13:13:51 Modyfikacja
Sylwia Brange
Moderator: ()
Informacje udostępnił:
Celina Lamek
Wytwarzający/Odpowiadający:
Celina Lamek (2019-01-22)
Wprowadzający:
Sylwia Brange (2012-07-18 14:57:51)

przeczytaj treść ponownie

Starostwo Powiatowe w Tczewie

ul. Piaskowa 2
83-110 Tczew

tel. 58 7734 800
fax.58 7734 803
mail: starostwo@powiat.tczew.pl

Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies

banner


Portal współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

ITM.expert usługi informatczne strony www Tczew

TwójCzarter.pl czarter jachtów bez patentu Pętla Żuławska Promocja

BKNS LAW Kancelarie Radców Prawnych

Kancelaria radca prawny Patrycja Szarama