Kwartalny wykaz przyznanych dotacji na realizację zadań publicznych Powiatu Tczewskiego - 2014 rok


Załączniki