Przejdź do treści

Wyszukiwarka

Przejdź do BIP

Nadzór Starosty Tczewskiego nad działalnością organizacji

Zgodnie z art. 8 ust. 5 ustawy  z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach Starosta Tczewski sprawuje nadzór nad działalnością wszystkich stowarzyszeń, mających swoją siedzibę na terenie powiatu tczewskiego.

W ramach sprawowanego nadzoru Starosta może dokonać kontroli działalności stowarzyszenia pod kątem jej zgodności z prawem lub zapisami statutu dotyczącymi:

 • nazwy stowarzyszenia,
 • terenu działania i siedziby,
 • celów i sposobów ich realizacji,
 • sposobów nabywania i utraty członkostwa, przyczyn jego utraty a także praw i obowiązków członków,
 • władz stowarzyszenia, trybu dokonywania ich wyboru, uzupełniania składu oraz ich kompetencji,
 • możliwości otrzymywania przez członków zarządu wynagrodzenia za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją,
 • sposobu reprezentowania stowarzyszenia, zaciągania zobowiązań finansowych oraz ważności uchwał władz stowarzyszenia,
 • sposobu uzyskiwania środków finansowych oraz ustanawiania składek członkowskich,
 • zasad dokonywania zmian statutu,
 • sposobu rozwiązania się stowarzyszenia,
 • kwestii związanych z oddziałami.

W przypadku naruszenia tych przepisów może zastosować przewidziane prawem środki nadzorcze.

Na dzień 31 stycznia 2020 roku na terenie powiatu zarejestrowanych jest 306 organizacji, w tym:

wpisanych do ewidencji prowadzonej przez Starostę Tczewskiego

 • 37 klubów sportowych (KS) działających w formie stowarzyszenia, których statut nie przewiduje prowadzenia działalności gospodarczej,
 • 34 uczniowskich klubów sportowych (UKS);
 • 6 stowarzyszeń zwykłych


wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego

 • 181 stowarzyszeń (w tym 22 Stowarzyszenia Sportowe);
 • 33 fundacji;
 • 15 terenowych jednostek organizacyjnych stowarzyszeń.


Sprawy związane ze sprawowanym przez Starostę Tczewskiego nadzorem nad działalnością wszystkich stowarzyszeń, mających swoją siedzibę na terenie powiatu tczewskiego prowadzi Wydział Zdrowia, Spraw Społecznych i PFRON, II piętro, pokój nr 221, 222, 225.

Informacja: tel. (58) 77 34 914, (58) 77 34 978 lub (58) 77 34 871.

wydruk, pdf

Pokaż rejestr

Rejestr zmian:

Informacje udostępnił:
Joanna Machnicka
Wytwarzający/Odpowiadający:
Joanna Machnicka
Wprowadzający:
Barbara Sinkiewicz (2012-05-07 13:56:16)
Modyfikujący:
Joanna Machnicka (2020-01-31 14:39:03)
Odpowiedzialny za treść:
Barbara Sinkiewicz
2012-05-07 13:56:16 Utworzenie
Barbara Sinkiewicz
2012-05-24 13:11:14 Modyfikacja
Barbara Sinkiewicz
2012-10-02 09:13:23 Modyfikacja
Barbara Sinkiewicz
2013-03-27 13:12:40 Modyfikacja
Barbara Sinkiewicz
Moderator: ()
2019-08-09 12:38:20 Modyfikacja
Barbara Sinkiewicz
Moderator: ()
2019-08-22 14:36:32 Modyfikacja
Barbara Sinkiewicz
Moderator: ()
2019-10-01 11:07:51 Modyfikacja
Barbara Sinkiewicz
Moderator: ()
2019-10-31 14:42:26 Modyfikacja
Barbara Sinkiewicz
Moderator: ()
2019-10-31 14:54:29 Modyfikacja
Barbara Sinkiewicz
Moderator: ()
2019-10-31 14:59:42 Modyfikacja
Barbara Sinkiewicz
Moderator: ()
2019-10-31 15:02:48 Modyfikacja
Barbara Sinkiewicz
Moderator: ()
2019-10-31 15:05:35 Modyfikacja
Barbara Sinkiewicz
Moderator: ()
2019-10-31 15:07:05 Modyfikacja
Barbara Sinkiewicz
Moderator: ()
2019-10-31 15:08:03 Modyfikacja
Barbara Sinkiewicz
Moderator: ()
2020-01-31 14:39:03 Modyfikacja
Barbara Sinkiewicz
Moderator: ()
Informacje udostępnił:
Joanna Machnicka
Wytwarzający/Odpowiadający:
Joanna Machnicka
Wprowadzający:
Barbara Sinkiewicz (2012-05-07 13:56:16)

przeczytaj treść ponownie

banner

Starostwo Powiatowe w Tczewie

ul. Piaskowa 2
83-110 Tczew

tel. 58 7734 800
fax.58 7734 803
mail: starostwo@powiat.tczew.pl

Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookiesPortal współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

ITM.expert usługi informatczne strony www Tczew

TwójCzarter.pl czarter jachtów bez patentu Pętla Żuławska Promocja

BKNS LAW Kancelarie Radców Prawnych

Kancelaria radca prawny Patrycja Szarama