Przejdź do treści

Wyszukiwarka

Przejdź do BIP

Nadzór Starosty Tczewskiego nad działalnością organizacji, wykazy organizacji

Zgodnie z art. 8 ust. 5 ustawy  z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach Starosta Tczewski sprawuje nadzór nad działalnością wszystkich stowarzyszeń, mających swoją siedzibę na terenie powiatu tczewskiego.

W ramach sprawowanego nadzoru Starosta może dokonać kontroli działalności stowarzyszenia pod kątem jej zgodności z prawem lub zapisami statutu dotyczącymi:

 • nazwy stowarzyszenia,
 • terenu działania i siedziby,
 • celów i sposobów ich realizacji,
 • sposobów nabywania i utraty członkostwa, przyczyn jego utraty a także praw i obowiązków członków,
 • władz stowarzyszenia, trybu dokonywania ich wyboru, uzupełniania składu oraz ich kompetencji,
 • możliwości otrzymywania przez członków zarządu wynagrodzenia za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją,
 • sposobu reprezentowania stowarzyszenia, zaciągania zobowiązań finansowych oraz ważności uchwał władz stowarzyszenia,
 • sposobu uzyskiwania środków finansowych oraz ustanawiania składek członkowskich,
 • zasad dokonywania zmian statutu,
 • sposobu rozwiązania się stowarzyszenia,
 • kwestii związanych z oddziałami.

W przypadku naruszenia tych przepisów może zastosować przewidziane prawem środki nadzorcze.

Sprawy związane ze sprawowanym przez Starostę Tczewskiego nadzorem nad działalnością wszystkich stowarzyszeń, mających swoją siedzibę na terenie powiatu tczewskiego prowadzi Wydział Zdrowia, Spraw Społecznych i PFRON, II piętro, pokój nr 221, 222, 225.

Informacja: tel. (58) 77 34 914, (58) 77 34 978 lub (58) 77 34 871.

czytaj całość: Nadzór Starosty Tczewskiego nad działalnością organizacji, wykazy organizacji

więcej

przeczytaj treść ponownie

Starostwo Powiatowe w Tczewie

ul. Piaskowa 2
83-110 Tczew

tel. 58 7734 800
fax.58 7734 803
mail: starostwo@powiat.tczew.pl

Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies

banner


Portal współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

ITM.expert usługi informatczne strony www Tczew

TwójCzarter.pl czarter jachtów bez patentu Pętla Żuławska Promocja

BKNS LAW Kancelarie Radców Prawnych

Kancelaria radca prawny Patrycja Szarama