Przejdź do treści

Wyszukiwarka

Przejdź do BIP

Nadzór Starosty Tczewskiego nad działalnością organizacji, wykazy organizacji

Zgodnie z art. 8 ust. 5 ustawy  z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach Starosta Tczewski sprawuje nadzór nad działalnością wszystkich stowarzyszeń, mających swoją siedzibę na terenie powiatu tczewskiego.

W ramach sprawowanego nadzoru Starosta może dokonać kontroli działalności stowarzyszenia pod kątem jej zgodności z prawem lub zapisami statutu dotyczącymi:

 • nazwy stowarzyszenia,
 • terenu działania i siedziby,
 • celów i sposobów ich realizacji,
 • sposobów nabywania i utraty członkostwa, przyczyn jego utraty a także praw i obowiązków członków,
 • władz stowarzyszenia, trybu dokonywania ich wyboru, uzupełniania składu oraz ich kompetencji,
 • możliwości otrzymywania przez członków zarządu wynagrodzenia za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją,
 • sposobu reprezentowania stowarzyszenia, zaciągania zobowiązań finansowych oraz ważności uchwał władz stowarzyszenia,
 • sposobu uzyskiwania środków finansowych oraz ustanawiania składek członkowskich,
 • zasad dokonywania zmian statutu,
 • sposobu rozwiązania się stowarzyszenia,
 • kwestii związanych z oddziałami.

W przypadku naruszenia tych przepisów może zastosować przewidziane prawem środki nadzorcze.

Na dzień 1 października 2019 roku na terenie powiatu zarejestrowanych jest 307 organizacji, w tym:

wpisanych do ewidencji prowadzonej przez Starostę Tczewskiego

 • 39 klubów sportowych (KS) działających w formie stowarzyszenia, których statut nie przewiduje prowadzenia działalności gospodarczej,
 • 34 uczniowskich klubów sportowych (UKS);
 • 5 stowarzyszeń zwykłych


wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego

 • 181 stowarzyszeń (w tym 22 Stowarzyszenia Sportowe);
 • 33 fundacji;
 • 15 terenowych jednostek organizacyjnych stowarzyszeń.


Sprawy związane ze sprawowanym przez Starostę Tczewskiego nadzorem nad działalnością wszystkich stowarzyszeń, mających swoją siedzibę na terenie powiatu tczewskiego prowadzi Wydział Zdrowia, Spraw Społecznych i PFRON, II piętro, pokój nr 221, 222, 225.

Informacja: tel. (58) 77 34 914, (58) 77 34 978 lub (58) 77 34 871.

czytaj całość: Nadzór Starosty Tczewskiego nad działalnością organizacji, wykazy organizacji

więcej

przeczytaj treść ponownie

Starostwo Powiatowe w Tczewie

ul. Piaskowa 2
83-110 Tczew

tel. 58 7734 800
fax.58 7734 803
mail: starostwo@powiat.tczew.pl

Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies

banner


Portal współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

ITM.expert usługi informatczne strony www Tczew

TwójCzarter.pl czarter jachtów bez patentu Pętla Żuławska Promocja

BKNS LAW Kancelarie Radców Prawnych

Kancelaria radca prawny Patrycja Szarama