Komisja Gospodarki, Rolnictwa i Ochrony Środowiska


 Komisja Gospodarki, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

 Skład komisji:

Zadania:

- opiniowanie planów zagospodarowania przestrzennego,
- inicjowanie i opiniowanie działań dotyczących sfery rolnictwa, leśnictwa, ochrony środowiska i zasobów przyrody,
- inicjowanie i opiniowanie działań dotyczących gospodarki wodnej, melioracji i ochrony  przeciwpowodziowej terenów rolniczych,
- podejmowanie inicjatyw dotyczących ochrony przeciwpowodziowej i przeciwpożarowej,
- inne zadania związane z pracą komisji.