Przejdź do treści

Ścieżka do tej strony

Wyszukiwarka

Przejdź do BIP

WYDANIE ZAŚWIADCZENIA Z EWIDENCJI STOWARZYSZEŃ ZWYKŁYCH

 Podstawa prawna:

1) ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2017 r. poz. 210, z późn. zm.)

2) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, z późn. zm.).
3) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  z dnia 2 maja 2016 r. 
w sprawie prowadzenia ewidencji stowarzyszeń zwykłych, jej wzoru oraz szczegółowej treści wpisów (Dz. U. z 2016 r., poz. 644).
4) ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1044, z późn. zm.)
Teksty aktów prawnych dostępne są na stronie Sejmu RP pod adresem: http://isip.sejm.gov.pl  
Termin realizacji:
Wydanie zaświadczenia nastąpi w terminie 7 dni od dnia wpływu wniosku.
Wymagane dokumenty:
1)Pisemny wniosek o wydanie zaświadczenia.
2)Dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wys. 17 zł za wydanie zaświadczenia.
Opłaty: opłata skarbowa w wysokości 17 zł za wydanie zaświadczenia
Miejsce załatwienia sprawy:
Starostwo Powiatowe w Tczewie, ul. Piaskowa 2, 83-110 Tczew
Składanie dokumentów:
Biuro Obsługi Klienta, parter budynku, pokój nr 4, lub na platformie ePUAP.
Odbiór dokumentów:
Wydział Zdrowia, Spraw Społecznych i PFRON, II piętro, pokój nr 221, 222, 225.
Informacja: tel. (58) 77 34 914, (58) 77 34 978 lub (58) 77 34 913.
Procedura załatwienia sprawy:
Każdy ma prawo otrzymania zaświadczenia z ewidencji stowarzyszeń zwykłych, która jest jawna i udostępniana na stronie https://bip.powiat.tczew.pl. Wniosek o wydanie zaświadczenia z ewidencji składa się do Starosty Tczewskiego wraz z potwierdzeniem uiszczenia opłaty skarbowej na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Tczewie. 
Druki i formularze:
wzór wniosku o wydanie zaświadczenia z Ewidencji Stowarzyszeń Zwykłych 

Załączniki

wydruk, pdf

Pokaż rejestr

Rejestr zmian:

Wprowadzający:
Joanna Machnicka (2019-05-13 13:29:37)
Modyfikujący:
Alicja Szczepińska-Mian (2019-05-15 10:44:27)
Odpowiedzialny za treść:
Joanna Machnicka
2019-05-13 13:29:37 Utworzenie
Joanna Machnicka
Moderator: ()
2019-05-15 10:44:27 Modyfikacja
Joanna Machnicka
Moderator: ()
Wprowadzający:
Joanna Machnicka (2019-05-13 13:29:37)

przeczytaj treść ponownie

Starostwo Powiatowe w Tczewie

ul. Piaskowa 2
83-110 Tczew

tel. 58 7734 800
fax.58 7734 803
mail: starostwo@powiat.tczew.pl

Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies

banner


Portal współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

ITM.expert usługi informatczne strony www Tczew

TwójCzarter.pl czarter jachtów bez patentu Pętla Żuławska Promocja

BKNS LAW Kancelarie Radców Prawnych

Kancelaria radca prawny Patrycja Szarama