Przejdź do treści

Ścieżka do tej strony

Wyszukiwarka

Przejdź do BIP

Uchwała Nr 85/251/2020 Zarządu Powiatu Tczewskiego z dnia 30 kwietnia 2020 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej (dotyczy realizacji zadania publicznego pn. Wykonanie dokumentacji projektowych dla Zespołu Szkół Technicznych w Tczewie w ramach zadania pn. "Poprawa jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Tczewskiego - poprzez prace budowlane i doposażenie")

czytaj całość: Uchwała Nr 85/251/2020 Zarządu Powiatu Tczewskiego z dnia 30 kwietnia 2020 r.

Uchwała Nr 85/252/2020 Zarządu Powiatu Tczewskiego z dnia 30 kwietnia 2020 r.

w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej do realizacji programu pod nazwą: Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi

czytaj całość: Uchwała Nr 85/252/2020 Zarządu Powiatu Tczewskiego z dnia 30 kwietnia 2020 r.

Uchwała Nr 86/254/2020 Zarządu Powiatu Tczewskiego z dnia 7 maja 2020 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej (dotyczy realizacji zadania publicznego pn. Wykonanie kompleksowych robót budowlanych związanych z wymianą źródła ciepła do zasilania obiektów Zespołu Szkół Branżowych w Tczewie w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Powiatu Tczewskiego”)

czytaj całość: Uchwała Nr 86/254/2020 Zarządu Powiatu Tczewskiego z dnia 7 maja 2020 r.

Uchwała Nr 87/256/2020 Zarządu Powiatu Tczewskiego z dnia 14 maja 2020 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej (dotyczy realizacji zadań publicznych pn. Wykonanie robót budowlanych związanych z termomodernizacją energetyczną Zespołu Szkół Technicznych – Centrum Kształcenia Zawodowego – w Tczewie przy ul. Sobieskiego 10 w ramach zadania pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Powiatu Tczewskiego” oraz Sprawowanie nadzoru inwestorskiego przy realizacji robót budowlanych związanych z termomodernizacją energetyczną Zespołu Szkół Technicznych – Centrum Kształcenia Zawodowego – w Tczewie przy ul. Sobieskiego 10 w ramach zadania pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Powiatu Tczewskiego”)

czytaj całość: Uchwała Nr 87/256/2020 Zarządu Powiatu Tczewskiego z dnia 14 maja 2020 r.

Uchwała Nr 87/257/2020 Zarządu Powiatu Tczewskiego z dnia 14 maja 2020 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej (dotyczy realizacji  zadania publicznego pn. Dostosowanie Bazy Danych Obiektów Topograficznych BDOT500 oraz powiatowej bazy GESUT do obowiązujących przepisów na terenie powiatu tczewskiego)

czytaj całość: Uchwała Nr 87/257/2020 Zarządu Powiatu Tczewskiego z dnia 14 maja 2020 r.

Uchwała nr 87/260/2020 Zarządu Powiatu Tczewskiego z dnia 14 maja 2020 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdań z realizacji Programów Współpracy Powiatu Tczewskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

czytaj całość: Uchwała nr 87/260/2020 Zarządu Powiatu Tczewskiego z dnia 14 maja 2020 r.

przeczytaj treść ponownie

banner

Starostwo Powiatowe w Tczewie

ul. Piaskowa 2
83-110 Tczew

tel. 58 7734 800
fax.58 7734 803
mail: starostwo@powiat.tczew.pl

Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookiesPortal współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

ITM.expert usługi informatczne strony www Tczew

TwójCzarter.pl czarter jachtów bez patentu Pętla Żuławska Promocja

BKNS LAW Kancelarie Radców Prawnych

Kancelaria radca prawny Patrycja Szarama