Przejdź do treści

Ścieżka do tej strony

Wyszukiwarka

Przejdź do BIP

Uchwała Nr 3/11/2018 Zarządu Powiatu Tczewskiego z dnia 29 listopada 2018 r.

w sprawie powołania komisji opiniującej oferty na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej - prowadzenie domu pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie

czytaj całość: Uchwała Nr 3/11/2018 Zarządu Powiatu Tczewskiego z dnia 29 listopada 2018 r.

Uchwała Nr 3/12/2018 Zarządu Powiatu Tczewskiego z dnia 29 listopada 2018 r.

w sprawie zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

czytaj całość: Uchwała Nr 3/12/2018 Zarządu Powiatu Tczewskiego z dnia 29 listopada 2018 r.

Uchwała Nr 3/13/2018 Zarządu Powiatu Tczewskiego z dnia 29 listopada 2018 r.

w sprawie udzielenia Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Tczewie upoważnienia do składania oświadczeń woli oraz reprezentowania Powiatu Tczewskiego w związku z realizacją projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

czytaj całość: Uchwała Nr 3/13/2018 Zarządu Powiatu Tczewskiego z dnia 29 listopada 2018 r.

Uchwała Nr 3/14/2018 Zarządu Powiatu Tczewskiego z dnia 29 listopada 2018 r.

w sprawie udzielenia Zastępcy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Tczewie upoważnienia do składania oświadczeń woli oraz reprezentowania Powiatu Tczewskiego w związku z realizacją projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

czytaj całość: Uchwała Nr 3/14/2018 Zarządu Powiatu Tczewskiego z dnia 29 listopada 2018 r.

Uchwała Nr 4/15/2018 Zarządu Powiatu Tczewskiego z dnia 6 grudnia 2018 r.

w sprawie powierzenia prowadzenia w 2019 roku punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Subkowach oraz punktów nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Tczewie i Gniewie

czytaj całość: Uchwała Nr 4/15/2018 Zarządu Powiatu Tczewskiego z dnia 6 grudnia 2018 r.

Uchwała Nr 4/16/2018 Zarządu Powiatu Tczewskiego z dnia 6 grudnia 2018 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora szkoleń dla pracowników placówek oświatowych w ramach Powiatowego Programu Zwalczania Otyłości i Nadwagi "Czas na zdrowie"

czytaj całość: Uchwała Nr 4/16/2018 Zarządu Powiatu Tczewskiego z dnia 6 grudnia 2018 r.

Uchwała Nr 4/17/2018 Zarządu Powiatu Tczewskiego z dnia 6 grudnia 2018 r.

w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych do zaciagania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

czytaj całość: Uchwała Nr 4/17/2018 Zarządu Powiatu Tczewskiego z dnia 6 grudnia 2018 r.

Uchwała Nr 5/18/2018 Zarządu Powiatu Tczewskiego z dnia 13 grudnia 2018 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej (do przeprowadzenia postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na Opracowanie autorskiego programu nauczania i przeprowadzenie cyklu zajęć pozalekcyjnych dla uczniów szczególnie uzdolnionych w ramach projektu "Zdolni z Pomorza - powiat tczewski")

czytaj całość: Uchwała Nr 5/18/2018 Zarządu Powiatu Tczewskiego z dnia 13 grudnia 2018 r.

przeczytaj treść ponownie

banner

Starostwo Powiatowe w Tczewie

ul. Piaskowa 2
83-110 Tczew

tel. 58 7734 800
fax.58 7734 803
mail: starostwo@powiat.tczew.pl

Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookiesPortal współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

ITM.expert usługi informatczne strony www Tczew

TwójCzarter.pl czarter jachtów bez patentu Pętla Żuławska Promocja

BKNS LAW Kancelarie Radców Prawnych

Kancelaria radca prawny Patrycja Szarama