Przejdź do treści

Ścieżka do tej strony

Wyszukiwarka

Przejdź do BIP

UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ NA WNIOSEK

Podstawa prawna: ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. nr 112, poz. 1198 ze zm.)

Termin realizacji:

Udostępnienie informacji publicznej nw wniosek następuje bez zbędnej zwłoki nie później niż w terminie 14 dni od złożenia wniosku. Jeśli informacja publiczna nie może być udostępniona w tym terminie – powiadamia się o tym wnioskodawcę z podaniem powodów opóźnienia oraz o terminie w jakim zostanie udostępniona informacja, nie dłużej jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Wymagane dokumenty:

wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

Opłaty:

  • jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek, Starostwo Powiatowe w Tczewie poniesie dodatkowe koszty związane ze wskazaniem we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, pobiera się od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom,
  • o wysokości opłaty powiadamia się wnioskodawcę w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku,
  • wpłaty można dokonać w kasie Banku Spółdzielczego w Tczewie, znajdującej się w siedzibie Starostwa Powiatowego (parter).

Miejsce załatwienia sprawy:

Starostwo Powiatowe w Tczewie, ul. Piaskowa 2, 83-110 Tczew

Składanie dokumentów: Biuro Obsługi Klienta, parter budynku, pokój nr 4, lub na platformie ePUAP.

Odbiór dokumentów:     Starostwo Powiatowe w Tczewie.

Informacja:                    tel. (58) 77 34 800, lub na adres e-mail: STAROSTWO@powiat.tczew.pl .

Procedura załatwienia sprawy:

  1. Udostępnieniu na wniosek podlega informacja publiczna, która nie znajduje się na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Tczewie.
  2. Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.
  3. Udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie określonej we wniosku.
  4. Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w ustawie o dostępie do informacji publicznej.
  5. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w sposób lub w formie określonym we wniosku, wnioskodawca zostaje powiadomiony na piśmie o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i poinformowany o sposobie lub formie niezwłocznego udostępnienia informacji. W takim przypadku, jeżeli w ciągu 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawca nie złoży ponownie wniosku o udostępnienie informacji publicznej w sposób lub formie wskazanej w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji publicznej umarza się.

Tryb odwoławczy: Odwołanie składa się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tczewie w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji o odmowie lub umorzenia postępowania, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Załączniki

wydruk, pdf

Pokaż rejestr

Rejestr zmian:

Informacje udostępnił:
Lucyna Janicka
Wytwarzający/Odpowiadający:
Lucyna Janicka (2012-07-18)
Wprowadzający:
Lucyna Janicka (2012-07-25 13:37:04)
Modyfikujący:
Piotr Kujawski (2016-09-08 11:56:21)
Odpowiedzialny za treść:
Janusz Kreja
2012-07-25 13:37:04 Utworzenie
Lucyna Janicka
2012-07-25 13:49:43 Modyfikacja
Piotr Kujawski
2012-07-30 13:57:35 Modyfikacja
Janusz Kreja
2012-10-24 11:11:06 Modyfikacja
Piotr Kujawski
2014-01-08 09:44:27 Modyfikacja
Lucyna Janicka
Moderator: ()
2016-09-08 11:56:21 Modyfikacja
Lucyna Janicka
Moderator: ()
Informacje udostępnił:
Lucyna Janicka
Wytwarzający/Odpowiadający:
Lucyna Janicka (2012-07-18)
Wprowadzający:
Lucyna Janicka (2012-07-25 13:37:04)

przeczytaj treść ponownie

banner

Starostwo Powiatowe w Tczewie

ul. Piaskowa 2
83-110 Tczew

tel. 58 7734 800
fax.58 7734 803
mail: starostwo@powiat.tczew.pl

Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies



Portal współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

ITM.expert usługi informatczne strony www Tczew

TwójCzarter.pl czarter jachtów bez patentu Pętla Żuławska Promocja

BKNS LAW Kancelarie Radców Prawnych

Kancelaria radca prawny Patrycja Szarama