STAROSTWO POWIATOWE W TCZEWIE

STAROSTWO POWIATOWE W TCZEWIE

Ul. Piaskowa 2
83-110 Tczew

tel. centrala: (58) 77 34 800
fax: (58) 77 34 803
e-mail: starostwo@powiat.tczew.pl
Strona:
http://powiat.tczew.pl

Bezpośredni adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej na ePUAP to /777j6hyrlf/SkrytkaESP

Uproszczona instrukcja wysyłania pisma ogólnegodo Starostwa Powiatowego w Tczewie na platformie e-PUAP

NIP Starostwa: 593-25-50-316
NIP Powiatu Tczewskiego:
593-21-40-707

Starostwo jest czynne w godzinach:

od poniedziałku do środy - od godz. 7:30 do godz 15:30
w czwartki - od godz. 7:30 do godz. 16:30
w piątki - od godz 7:30 do godz 14:30

Wydział Budownictwa oraz Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej:

w poniedziałki i środy - od godz. 7:30 do godz. 12:00,

we wtorki - od godz. 7:30 do godz.15:30,
w czwartki - od godz. 7:30 do godz. 16:30,
w piątki - od godz. 7:30 do godz. 14:30,

Referat Ewidencji Gruntów i Budynków:
w poniedziałki i środy - od godz. 7:30 do godz. 12:00,
we wtorki i czwartki - od godz. 7:30 do godz.15:30,
w piątki - od godz. 7:30 do godz. 14:30,

Wydział Komunikacji i Transportu:
w poniedziałki, wtorki i środy - od godz. 7:30 do godz. 15:00,
w czwartki - od godz. 7:30 do godz. 16:00,
w piątki – od godz. 7:30 do godz. 14:00.

 

 


PRZYJMOWANIE  OBYWATELI W  SPRAWACH  SKARG  I  WNIOSKÓW 

Starosta lub wyznaczony przez niego pracownik przyjmuje w sprawach skarg
i wniosków w każdy czwartek w godzinach od 15:00 do 16:30
.

Wicestarosta, członkowie Zarządu, Sekretarz, Skarbnik i naczelnicy przyjmują interesantów we wszystkich sprawach, w tym skarg i wniosków, od poniedziałku
do piątku w godzinach pracy Starostwa.

Centralny rejestr skarg i wniosków wpływających do Starostwa prowadzi Biuro Prezydialne pok.108.

 


Osoby niemówiące i niesłyszące mogą bezpłatnie skorzystać z usług tłumacza języka migowego. Chęć skorzystania z usług tłumacza należy zgłosić do Biura Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Tczewie, co najmniej na 3 dni robocze z wyłączeniem sytuacji nagłych.