Przejdź do treści

Ścieżka do tej strony

Jesteś tu: BIP > ZGŁOSZENIA BUDOWY > ROK 2019 > SIECI

Wyszukiwarka

Przejdź do BIP

zgłoszenie nr WB.6743.5.76.2019

Zgłoszenie budowy z dnia: 2019-09-20

Imię i nazwisko / nazwa inwestora: Anna Ignerowicz

Adres i opis projektowanego obiektu: budowa sieci wodociągowej z przyłączami wodociągowymi do przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynków mieszkalnych, dz. nr 240/5, 240/2, 240/3, 240/4, Tczew-G

Data wniesienia sprzeciwu:

Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 - informacja o braku wniesienia sprzeciwu:

czytaj całość: zgłoszenie nr WB.6743.5.76.2019

zgłoszenie budowy WB.6743.5.77.2019

 Zgłoszenie budowy z dnia: 2019-10-11

Imię i nazwisko / nazwa inwestora: Energa Operator S.A. Oddział w Gdańsku przebudowa linii napowietrznej nn 0,4 kV, budowa linii balowej nn 0,4 kV oraz budowa przyłącza kablowego przy ul. Sadowej w Miłobądzu dla zasilenia działki nr 54 obręb Miłoradz, prace prowadzone będą na terenie działek nr 3, 54, 56, 500, obręb  Miłobądz [0014], jednostka ewidencyjna Tczew-G [221406_2].

Data wniesienia sprzeciwu:

Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 - informacja o braku wniesienia sprzeciwu: 04.11.2019 r.

 

czytaj całość: zgłoszenie budowy WB.6743.5.77.2019

zgłoszenie budowy WB.6743.5.78.2019

 Zgłoszenie budowy z dnia: 2019-10-14

Imię i nazwisko / nazwa inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o. budowa sieci gazowej średniego ciśnienia, doprowadzenie gazu do zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej w Rokitkach, gm. Tczew, prace prowadzone będą na terenie działek: nr 1/4, 1/5, obręb 12 [0012], jednostka ewidencyjna Tczew-M [221401_1], nr 240, 275, 349, 329/44, 329/46, 329/45, 329/18, 329/19, 329/43, 329/42, 329/26, 348,, 330/21, obręb Rokitki [0015], jednostka ewidencyjna Tczew-G [221406_2].

Data wniesienia sprzeciwu:

Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 - informacja o braku wniesienia sprzeciwu: 04.11.2019 r.

 

czytaj całość: zgłoszenie budowy WB.6743.5.78.2019

ZGŁOSZENIE BUDOWY NR WB.6743.5.81.2019

Zgłoszenie budowy z dnia: 2019-10-22

Imię i nazwisko / nazwa inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

Adres i opis projektowanego obiektu: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia - Etap III przy ul. Mickiewicza w Swarożynie, na terenie działki nr 248/24 w obrębie ewidencyjnym Swarożyn [Nr0018], jednostka ewidencyjna Tczew - G [221406_2].

Data wniesienia sprzeciwu:

Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 - informacja o braku wniesienia sprzeciwu: 28.10.2019 r.

czytaj całość: ZGŁOSZENIE BUDOWY NR WB.6743.5.81.2019

Zgłoszenie Budowy WB.6743.5.83.2019

 Zgłoszenie budowy z dnia: 2019-10-28

Imię i nazwisko / nazwa inwestora: Energa Operator S.A. Oddział w Gdańsku budowa sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV w miejscowości Bałdowo przy ul. Stanisława oraz ul. Pięknej, na terenie działek nr 77/45, 88, obręb Bałdowo [0001], jednostka ewidencyjna Tczew-G [221406_2].

Data wniesienia sprzeciwu:

Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 - informacja o braku wniesienia sprzeciwu:

czytaj całość: Zgłoszenie Budowy WB.6743.5.83.2019

zgłoszenie budowy nr WB.6743.5.84.2019

Zgłoszenie budowy z dnia: 2019-10-25

Imię i nazwisko / nazwa inwestora: Energa-Operator S.A. Oddział w Gdańsku

Adres i opis projektowanego obiektu: budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV w Tczewie przy ul. 30-go Stycznia, na terenie działek nr 363, 371/3, 372/6, 638/2, obręb Tczew [0013], jednostka ewidencyjna Tczew-M [221401_1]

Data wniesienia sprzeciwu:

Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 - informacja o braku wniesienia sprzeciwu:

czytaj całość: zgłoszenie budowy nr WB.6743.5.84.2019

ZGŁOSZENIE NR WB.6743.5.86.2019

Zgłoszenie budowy z dnia: 2019-10-22

Imię i nazwisko / nazwa inwestora: ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Gdańsku

Adres i opis projektowanego obiektu: budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4 kV przy ul. Miłosza w miejscowości Bałdowo, na terenie dz. nr 9/16, 12 i 32/1, obręb ewidencyjny Bałdowo [0001], jednostka ewidencyjna Tczew – G [221406_2]

Data wniesienia sprzeciwu:

Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 - informacja o braku wniesienia sprzeciwu:

czytaj całość: ZGŁOSZENIE NR WB.6743.5.86.2019

przeczytaj treść ponownie

Starostwo Powiatowe w Tczewie

ul. Piaskowa 2
83-110 Tczew

tel. 58 7734 800
fax.58 7734 803
mail: starostwo@powiat.tczew.pl

Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies

banner


Portal współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

ITM.expert usługi informatczne strony www Tczew

TwójCzarter.pl czarter jachtów bez patentu Pętla Żuławska Promocja

BKNS LAW Kancelarie Radców Prawnych

Kancelaria radca prawny Patrycja Szarama