Przejdź do treści

Ścieżka do tej strony

Jesteś tu: BIP > ZGŁOSZENIA BUDOWY > ROK 2019 > SIECI

Wyszukiwarka

Przejdź do BIP

ZGŁOSZENIE BUDOWY NR 6743.5.40.2019

Zgłoszenie budowy z dnia: 2019-05-24

Imię i nazwisko / nazwa inwestora: Anna Woźniak

Adres i opis projektowanego obiektu: Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Damaszka, na terenie działki nr 57 w obrębie ewidencyjnym Boroszewo [Nr 0002], jednostka ewidencyjna Tczew - G [221406_2].

Data wniesienia sprzeciwu:

Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 - informacja o braku wniesienia sprzeciwu:

czytaj całość: ZGŁOSZENIE BUDOWY NR 6743.5.40.2019

ZGŁOSZENIE BUDOWY NR WB.6743.5.43.2019

Zgłoszenie budowy z dnia: 2019-06-04

Imię i nazwisko / nazwa inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

Adres i opis projektowanego obiektu: Przebudowy sieci gazowych n/c w Tczewie, rejon ul. Gdańskiej, dz. nr 195/3, 201/63, 201/52, 203/3, 396, 573/5 w obrębie ewidencyjnym [Nr 0006], jednostka ewidencyjna Tczew - M [221401_1].

Data wniesienia sprzeciwu:

Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 - informacja o braku wniesienia sprzeciwu: 26.06.2019 r.

czytaj całość: ZGŁOSZENIE BUDOWY NR WB.6743.5.43.2019

ZGŁOSZENIE NR WB.6743.5.44.2019

Zgłoszenie budowy z dnia: 2019-06-04

Imię i nazwisko / nazwa inwestora: Gmina Tczew

Adres i opis projektowanego obiektu: Budowa sieci wodociągowej w Dąbrówce Tczewskiej w ramach zadania pod nazwą: „Budowa magistrali wodociągowej w Dąbrówce”, na terenie dz. nr 12/8, 20, 21, 22, 43, 67/1, 68, 69, 73/22 obręb ewidencyjny Dąbrówka Tczewska [0006], jednostka ewidencyjna Tczew – G [221406_2]

Data wniesienia sprzeciwu:

Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 - informacja o braku wniesienia sprzeciwu:12.08.2019 r.

czytaj całość: ZGŁOSZENIE NR WB.6743.5.44.2019

ZGŁOSZENIE BUDOWY NR WB.6743.5.45.2019

Zgłoszenie budowy z dnia: 2019-06-05

Imię i nazwisko / nazwa inwestora: ENERGA-OPERATOR S.A.Oddział w Gdańsku

Adres i opis projektowanego obiektu: Budowa linii kablowej nn 0,4kV dla zabudowy mieszkaniowej, na terenie działki nr 428 w obrębie ewidencyjnym Dąbrówka Tczewska [Nr 0006], jednostka ewidencyjna Tczew - G [221406_2].

Data wniesienia sprzeciwu:

Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 - informacja o braku wniesienia sprzeciwu: 27.06.2019 r.

czytaj całość: ZGŁOSZENIE BUDOWY NR WB.6743.5.45.2019

ZGŁOSZENIE NR WB.6743.5.46.2019

Zgłoszenie budowy z dnia: 2019-06-07

Imię i nazwisko / nazwa inwestora: ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Gdańsku

Adres i opis projektowanego obiektu: budowa sieci elektroenergetycznej o napięciu do 1 kV: budowa linii kablowej nn 0,4 kV na terenie dz. nr 68, 73/23 obręb ewidencyjny Dąbrówka Tczewska [0006] jednostka ewidencyjna Tczew – G [221406_2]

Data wniesienia sprzeciwu: -

Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 - informacja o braku wniesienia sprzeciwu: dnia 1 lipca 2019 r.

czytaj całość: ZGŁOSZENIE NR WB.6743.5.46.2019

ZGŁOSZENIE BUDOWY NR WB.6743.5.47.2019

Zgłoszenie budowy z dnia: 2019-06-24

Imię i nazwisko / nazwa inwestora: ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Gdańsku

Adres i opis projektowanego obiektu: Budowa linii kablowej nn 0,4 kV przy ul. Kraziewicza i Klima w Tczewie, na terenie działek nr 54/3 i 183/1 w obrębie ewidencyjnym 12 [Nr 0012], jednostka ewidencyjna Tczew - M [221401_1].

Data wniesienia sprzeciwu:

Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 - informacja o braku wniesienia sprzeciwu: 16.07.2019 r.

czytaj całość: ZGŁOSZENIE BUDOWY NR WB.6743.5.47.2019

ZGŁOSZENIE BUDOWY NR WB.6743.5.48.2019

Zgłoszenie budowy z dnia: 2019-06-24

Imię i nazwisko / nazwa inwestora: ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Gdańsku

Adres i opis projektowanego obiektu: Budowa linii kablowej nn 0,4 kV przy ul. Jana Kochanowskiego w Pelplinie, na terenie działki nr 702/7 w obrębie ewidencyjnym 6 [Nr 0006], jednostka ewidencyjna Pelplin - M [221404_4].

Data wniesienia sprzeciwu:

Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 - informacja o braku wniesienia sprzeciwu: 16.07.2019 r.

czytaj całość: ZGŁOSZENIE BUDOWY NR WB.6743.5.48.2019

ZGŁOSZENIE NR WB.6743.5.49.2019

Zgłoszenie budowy z dnia: 2019-06-25

Imię i nazwisko / nazwa inwestora: GMINA SUBKOWY

Adres i opis projektowanego obiektu: budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przy ul. Sadowej w miejscowości Subkowy, na terenie dz. nr 152/2, 159/37, 159/38, 160/1 obręb ewidencyjny Subkowy [0005] jednostka ewidencyjna Subkowy [221405_2]

Data wniesienia sprzeciwu:

Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 - informacja o braku wniesienia sprzeciwu:

czytaj całość: ZGŁOSZENIE NR WB.6743.5.49.2019

ZGŁOSZENIE NR WB.6743.5.50.2019

Zgłoszenie budowy z dnia: 2019-06-25

Imię i nazwisko / nazwa inwestora: GMINA SUBKOWY

Adres i opis projektowanego obiektu: budowa sieci wodociągowej w ul. Sportowej i ul. Krótkiej w miejscowości Brzuśce, gmina Subkowy, na terenie dz. nr 269/5, 272, 279/1 obręb ewidencyjny Brzuśce [0001] jednostka ewidencyjna Subkowy [221405_2]

Data wniesienia sprzeciwu:

Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 - informacja o braku wniesienia sprzeciwu:

czytaj całość: ZGŁOSZENIE NR WB.6743.5.50.2019

ZGŁOSZENIE NR WB.6743.5.51.2019

Zgłoszenie budowy z dnia: 2019-06-28

Imię i nazwisko / nazwa inwestora: Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Gdańsku

Adres i opis projektowanego obiektu: budowa gazociągu PE dn 63 średniego ciśnienia (do 0,5 MPa) na terenie dz. nr 60/26, 60/29, 427/17 obręb ewidencyjny Dąbrówka Tczewska [0006] jednostka ewidencyjna Tczew – G [221406_2] o długości 284 mb. do budynku mieszkalnego

Data wniesienia sprzeciwu: -

Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 - informacja o braku wniesienia sprzeciwu: dnia 22 lipca 2019 r.

czytaj całość: ZGŁOSZENIE NR WB.6743.5.51.2019

przeczytaj treść ponownie

banner

Starostwo Powiatowe w Tczewie

ul. Piaskowa 2
83-110 Tczew

tel. 58 7734 800
fax.58 7734 803
mail: starostwo@powiat.tczew.pl

Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookiesPortal współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

ITM.expert usługi informatczne strony www Tczew

TwójCzarter.pl czarter jachtów bez patentu Pętla Żuławska Promocja

BKNS LAW Kancelarie Radców Prawnych

Kancelaria radca prawny Patrycja Szarama