Przejdź do treści

Ścieżka do tej strony

Jesteś tu: BIP > ZGŁOSZENIA BUDOWY > ROK 2017 > SIECI

Wyszukiwarka

Przejdź do BIP

zgłoszenie budowy nr WB.6743.5.1.2017

Zgłoszenie budowy z dnia: 2017-01-04

Imię i nazwisko / nazwa inwestora: PKP CARGO S.A Północny Zakład Spółki, ul. Celna 3, 81-337 Gdynia

Adres i opis projektowanego obiektu: Budowa sieci kanalizacji wraz z modernizacją przepompowni ścieków i włączeniem do miejskiej sieci kanalizacji na terenie działek nr 9/6 obręb 3, 66/10 obręb Zajączkowo, 170/1, 169/1, 152, 86/1 obręb Tczewskie Łąki,  gm. Tczew

 Data wniesienia sprzeciwu:

Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 - informacja o braku wniesienia sprzeciwu: W dniu 17.01.2017 Inwestor wycofał wniosek zgłoszenia budowy

czytaj całość: zgłoszenie budowy nr WB.6743.5.1.2017

ZGŁOSZENIA BUDOWY NR WB.6743.5.2.2017

Zgłoszenie budowy z dnia: 2017-01-05

Imię i nazwisko / nazwa inwestora: Jarosław Świgoń

Adres i opis projektowanego obiektu: Sieć wodociągowa i kanalizacyjna wraz z przyłączami, na terenie działek nr 79/10, 79/12, 79/13, 79/14, 79/15, 79/16, 79/17 i 335 (obręb Stanisławie) w miejscowości Szpęgawa, gmina Tczew.

Data wniesienia sprzeciwu:

Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 - informacja o braku wniesienia sprzeciwu:

czytaj całość: ZGŁOSZENIA BUDOWY NR WB.6743.5.2.2017

WB.6743.5.3.2017

Zgłoszenie budowy z dnia: 5 stycznia 2016 roku

Imię i nazwisko / nazwa inwestora: ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH, MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W TCZEWIE

Adres i opis projektowanego obiektu: zgłoszenie budowy - budowa i zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej dz. nr 174, 175/1, 175/3, 175/6, 112, 238 obręb 7 w Tczewie

Data wniesienia sprzeciwu:

Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 - informacja o braku wniesienia sprzeciwu: 27 stycznia 2017r.

czytaj całość: WB.6743.5.3.2017

zgłoszenie budowy nr WB.6743.5.7.2017

Zgłoszenie budowy z dnia: 2017-01-18

Imię i nazwisko / nazwa inwestora: Energa – Operator S.A., ul. Marynarki Polskiej 130,  80-557 Gdańsk

Adres i opis projektowanego obiektu: Budowa sieci elektroenergetycznej w Bałdowie, ul. Św. Wojciecha na terenie działek nr 232/17, 323/14, 141, 139/1, 139/2, 138/4, obręb Bałdowo, gm. Tczew

 Data wniesienia sprzeciwu:

Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 - informacja o braku wniesienia sprzeciwu: Inwestor wycofał wniosek zgłoszenia 19.01.2017

 

czytaj całość: zgłoszenie budowy nr WB.6743.5.7.2017

WB.6743.5.8.2017

Zgłoszenie budowy z dnia: 2017-01-23

Imię i nazwisko / nazwa inwestora: Gmina Tczew, ul. Lecha 12, 83-110 Tczew

Adres i opis projektowanego obiektu: „Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Knybawa” etap I  zadanie polegać będzie na budowie kanalizacji  grawitacyjno – tłocznej       z przyłączami i przepompowniami na terenie działek nr 163/1, 163/2, 163/36, 163/21, 167/7, 168/14, 168/37, 173/2, 204, 205/1, 205/14, 206/1, 206/11, 207/1, 324/44, 324/54, 324/65, 324/78, obręb Bałdowo, gm. Tczew

 Data wniesienia sprzeciwu:

Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 - informacja o braku wniesienia sprzeciwu: 14.02.2017

czytaj całość: WB.6743.5.8.2017

ZGŁOSZENIE NR WB.6743.5.9.2017

Zgłoszenie budowy z dnia: 2017-01-23

Imię i nazwisko / nazwa inwestora: Gmina Tczew

Adres i opis projektowanego obiektu: dz. nr 176/3, 202, 204, 261/1, 261/4, 262/1, 262/2, 263, 265, 267/5, 320/4, 320/5, 320/6, obręb Bałdowo, miejscowość Knybawa, gmina Tczew; budowa kanalizacji grawitacyjno-tłocznej z przyłączami i przepompowniami

Data wniesienia sprzeciwu:

Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 - informacja o braku wniesienia sprzeciwu: 14.02.2017 r.

czytaj całość: ZGŁOSZENIE NR WB.6743.5.9.2017

ZGŁOSZENIE BUDOWY WB.6743.5.10.2017

Zgłoszenie budowy z dnia: 2017-01-31

Imię i nazwisko / nazwa inwestora: ENERGA OPERATOR S.A. ODDZIAŁ W GDAŃSKU

Adres i opis projektowanego obiektu: budowa sieci elektroenergetycznej o napięciu 1 kV: linia kablowa nn 0,4kV w miejscowości Zajączkowo, gmina Tczew na terenie działek nr 99/14, 168, 169, 170  

Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 - informacja o braku wniesienia sprzeciwu: 22.02.2017r.

czytaj całość: ZGŁOSZENIE BUDOWY WB.6743.5.10.2017

ZGŁOSZENIE BUDOWY NR WB.6743.5.11.2017 z dnia 1-02-2017

Zgłoszenie budowy z dnia: 2017-02-01

Imię i nazwisko / nazwa inwestora: Gmina Tczew

Adres i opis projektowanego obiektu: budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – tłocznej oraz sieci wodociągowej  na terenie działek 1, 2/1, 2/2, 3/1, 3/2, 4,5,6, 8, 9/17, 10/12, 10/13, 10/14, 10/15, 11/4, 11/5, 11/6, 11/12, 11/25, 12, 16, 17, 28, 30/4, 32/3, 33/6, 33/14, 33/21, 33/27, 33/29, 34/1, 34/2, 35, 36/5, 36/7, 36/12, 37, 38, 39/1, 39/2, 40/2, 40/7, 40/8, 44, 49/2, 50, 51/2, 52/2, 52/3, 52/6, 53/1, 55, 56/1, 57/1, 69/6, 69/8, 69/10, 69/15, 69/19, 76, 77/5, 77/7, 77/45, 88, 98/2, 102, 110, 112, 115/1, 115/4, 116/3, 118/1, 121/4, 123/4, 125/2, 126/1, 127/1, 128/1, 128/2, 128/3, 128/4, 131, 134, 136/1, 138/1, 138/3, 139/1, 139/2, 141, 142/1, 142/2, 143, 144/3, 144/9, 144/14, 145/2, 146, 147/1, 147/2, 148, 154, 155/2, 155/4, 155/5, 156/2, 156/4, 156/8, 156/9, 156/6, 156/7, 157, 158, 170/1, 171/2, 173/1, 173/2, 174/7, 176/1, 176/3, 179, 188/1, 189/2, 190/8, 190/9, 190/10, 275, 276, 313, 314/7, 314/8, 315, 319/1, 319/2, 323/10, 323/13, 323/14, 325, 323/15, 138/4, 18 w miejscowości Bałdowo, gm. Tczew

 

Wycofano wniosek dn. 03.02.2017r.

czytaj całość: ZGŁOSZENIE BUDOWY NR WB.6743.5.11.2017 z dnia 1-02-2017

ZGŁOSZENIE BUDOWY NR WB.6743.5.12.2017

Zgłoszenie budowy z dnia: 2017-02-03

Imię i nazwisko / nazwa inwestora: Energa – Operator S.A., Oddział w Gdańsku

Adres i opis projektowanego obiektu: zgłoszenie budowy przyłącza kablowego, przebudowy linii napowietrznej i stacji transformatorowej w Rakowcu, działki nr 283/1, 271/2, 485/2, 274, 285, 295

Data wniesienia sprzeciwu:

Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 - informacja o braku wniesienia sprzeciwu: 27-02-2017 r.

czytaj całość: ZGŁOSZENIE BUDOWY NR WB.6743.5.12.2017

ZGŁOSZENIE BUDOWY NR WB.6743.5.13.2017 z dnia 06-02-2017

Zgłoszenie budowy z dnia: 2017-02-06

Imię i nazwisko / nazwa inwestora: Gmina Tczew

Adres i opis projektowanego obiektu: budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – tłocznej oraz sieci wodociągowej  na terenie działek 1, 2/1, 2/2, 3/1, 3/2, 4,5,6, 8, 9/17, 10/12, 10/13, 10/14, 10/15, 11/4, 11/5, 11/6, 11/12, 11/25, 12, 16, 17, 28, 30/4, 32/3, 33/6, 33/14, 33/21, 33/27, 33/29, 34/1, 34/2, 35, 36/5, 36/7, 36/12, 38, 39/1, 39/2, 40/2, 40/7, 40/8, 44, 49/2, 50, 51/2, 52/2, 52/3, 52/6, 53/1, 55, 56/1, 57/1, 69/6, 69/8, 69/10, 69/15, 69/19, 76, 77/5, 77/7, 77/45, 88, 98/2, 102, 110, 112, 115/1, 115/4, 116/3, 118/1, 121/4, 123/4, 125/2, 126/1, 127/1, 128/1, 128/2, 128/3, 128/4, 131, 134, 136/1, 138/1, 138/3, 139/1, 139/2, 141, 142/1, 142/2, 143, 144/3, 144/9, 144/14, 145/2, 146, 147/1, 147/2, 148, 154, 155/2, 155/4, 155/5, 156/2, 156/4, 156/8, 156/9, 156/6, 156/7, 157, 158, 170/1, 171/2, 173/1, 173/2, 174/7, 176/1, 176/3, 179, 188/1, 189/2, 190/8, 190/9, 190/10, 275, 276, 313, 314/7, 314/8, 315, 319/1, 319/2, 323/10, 323/13, 323/14, 325, 323/15, 138/4, 18 w miejscowości Bałdowo, gm. Tczew

 Inwestor wycofał wniosek w dniu 16.02.2017

czytaj całość: ZGŁOSZENIE BUDOWY NR WB.6743.5.13.2017 z dnia 06-02-2017

przeczytaj treść ponownie

Starostwo Powiatowe w Tczewie

ul. Piaskowa 2
83-110 Tczew

tel. 58 7734 800
fax.58 7734 803
mail: starostwo@powiat.tczew.pl

Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies

banner


Portal współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

ITM.expert usługi informatczne strony www Tczew

TwójCzarter.pl czarter jachtów bez patentu Pętla Żuławska Promocja

BKNS LAW Kancelarie Radców Prawnych

Kancelaria radca prawny Patrycja Szarama