Uchwała Nr II/10/2018 z dnia 12 grudnia 2018 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowo – wychowawczych


Załączniki