Przejdź do treści

Ścieżka do tej strony

Wyszukiwarka

Przejdź do BIP

Uchwała Nr XIII/101/2019 z dnia 26 listopada 2019 roku

w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Powiatu Tczewskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok

czytaj całość: Uchwała Nr XIII/101/2019 z dnia 26 listopada 2019 roku

Uchwała Nr XIII/102/2019 z dnia 26 listopada 2019 roku

w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Współpracy Powiatu Tczewskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2020 – 2024

czytaj całość: Uchwała Nr XIII/102/2019 z dnia 26 listopada 2019 roku

Uchwała Nr XIII/103/2019 z dnia 26 listopada 2019 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznaczone będą środki pochodzące z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2019 r.

czytaj całość: Uchwała Nr XIII/103/2019 z dnia 26 listopada 2019 roku

Uchwała Nr XIII/104/2019 z dnia 26 listopada 2019 roku

w sprawie stwierdzenia przekształcenia Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Tczewie oraz Centrum Kształcenia Praktycznego w Tczewie w Centrum Kształcenia Zawodowego w Tczewie

czytaj całość: Uchwała Nr XIII/104/2019 z dnia 26 listopada 2019 roku

Uchwała Nr XIII/106/2019 z dnia 26 listopada 2019 roku

zmieniająca uchwałę Nr III/26/2018 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Tczewskiego na lata 2019-2030

czytaj całość: Uchwała Nr XIII/106/2019 z dnia 26 listopada 2019 roku

Uchwała Nr XIV/107/2019 z dnia 20 grudnia 2019 roku

w sprawie przyznawania nagród i wyróżnień za wybitne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej oraz upowszechniania i ochrony kultury

czytaj całość: Uchwała Nr XIV/107/2019 z dnia 20 grudnia 2019 roku

przeczytaj treść ponownie

banner

Starostwo Powiatowe w Tczewie

ul. Piaskowa 2
83-110 Tczew

tel. 58 7734 800
fax.58 7734 803
mail: starostwo@powiat.tczew.pl

Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookiesPortal współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

ITM.expert usługi informatczne strony www Tczew

TwójCzarter.pl czarter jachtów bez patentu Pętla Żuławska Promocja

BKNS LAW Kancelarie Radców Prawnych

Kancelaria radca prawny Patrycja Szarama