zgłoszenie budowy WB.6743.5.1.2020

Zgłoszenie budowy z dnia: 2020-01-10

Imię i nazwisko / nazwa inwestora: Gmina Tczew budowa sieci kanalizacyjnej z przyłączami w miejscowości Rokitki, na terenie działek nr 196/8, 200, 201, 202, 203, 204, 208/7, obręb Rokitki [0015], jednostka ewidencyjna Tczew-G [221406_2].

Data wniesienia sprzeciwu:

Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 - informacja o braku wniesienia sprzeciwu: 31.01.2020 r.