Przejdź do treści

Ścieżka do tej strony

Jesteś tu: BIP > ZGŁOSZENIA BUDOWY > ROK 2018

Wyszukiwarka

Przejdź do BIP

zgłoszenie budowy WB.6743.5.1.2018

Zgłoszenie budowy z dnia: 2018-01-03

Imię i nazwisko / nazwa inwestora: ENERGA – OPERATOR S. A. Odział w Gdańsku   budowa linii kablowej nn 0,4 kV, przebudowa linii napowietrznej nn 0,4 kV w miejscowości Lignowy szlacheckie, gm. Pelplin, na terenie działek nr 315/7, 215, 315/11, obręb Lignowy Szlacheckie [0004], jednostka ewidencyjna [221404_5] Gmina Pelplin.

 

Data wniesienia sprzeciwu:

Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 - informacja o braku wniesienia sprzeciwu: 25.01.2018

czytaj całość: zgłoszenie budowy WB.6743.5.1.2018

Zgłoszenie budowy WB.6743.5.2.2018

Zgłoszenie budowy z dnia: 2018-01-19

Imię i nazwisko / nazwa inwestora: ENERGA – OPERATOR S. A. Odział w Gdańsku   budowa sieci kablowej nn 0,4 kV dla zasilenia elektroenergetycznego rodzinnych ogrodów działkowych położonych na działce nrn 184/4, obręb 10, [0010] przy ul. Targowej w Tczewie, prace prowadzone będą na działkach nr 188/1, 188/3, 183/2, 183/4, 184/3, obręb 10, [0010], jednostka ewidencyjna [221401_1] Tczew-M.

 

Data wniesienia sprzeciwu:

Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 - informacja o braku wniesienia sprzeciwu: 12.02.2018 r.

czytaj całość: Zgłoszenie budowy WB.6743.5.2.2018

ZGŁOSZENIE BUDOWY NR WB.6743.5.3.2018

Zgłoszenie budowy z dnia: 2018-01-22

Imię i nazwisko / nazwa inwestora: Gmina Miejska Tczew

Adres i opis projektowanego obiektu: zgłoszenie budowy oświetlenia terenu rekreacyjno – sportowego przy ul. Andersena w Tczewie, na terenie działki nr 158/1, obręb 11

Data wniesienia sprzeciwu:

Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 - informacja o braku wniesienia sprzeciwu: 13-02-2018 r.

czytaj całość: ZGŁOSZENIE BUDOWY NR WB.6743.5.3.2018

zgłoszwnie budowy WB.6743.5.4.2018

Zgłoszenie budowy z dnia: 2018-01-31

Imię i nazwisko / nazwa inwestora: ENERGA – OPERATOR S. A. Odział w Gdańsku   przebudowa istniejącej linii napowietrznej nn 0,4 kV wraz z budową słupowej stacji transformatorowej SN/nn i linii kablowej nn 0,4 kV na terenie działek nr 173, 194, 212/1, obręb Wielka Słońca [0007], jednostka ewidencyjna [221405_2] Subkowy.

 

Data wniesienia sprzeciwu:

Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 - informacja o braku wniesienia sprzeciwu: 22.02.2018 r.

czytaj całość: zgłoszwnie budowy WB.6743.5.4.2018

zgłoszenie budowy WB.6743.5.5.2018

Zgłoszenie budowy z dnia: 2018-01-31

Imię i nazwisko / nazwa inwestora: Gmina Gniew  budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Tymawa, Piaseczno, Jeleń, gm. Gniew, na terenie działek: nr 150/2, 149/2, 148/2, 147/7, 146, 145, 144, 134, 77/2, 77/1, 76, 74, 133/2, 133/3, 133/1, 132, 127/3, 127/5, 127/7, 141/2, 140/11, 140/10, 140/15, 138, 137, 136, 135/1, 128/2, 124/1, 123/5, 123/4, 124/8, 124/5, 123/3, 121, 120, 124/7, 124/9, 124/11, 99 (99/1, 99/20, 102, 100/2, 100/1, 103/4, 103/1, 119/2, 118/1, 117, 115, 116/1, 114, 113, 112/1, 112/2, 111, 130, 110, 108, 109, 106, 105, 16/3, 16/1, 15/3, 14/6, 13, 9/3, 8, 7, 6, 82/2, 82/1, 5, 80, 4, 79, 10/1, 12, 11/4, 11/4, obręb Jeleń [0003] jednostka ewidencyjna [221402_5] Gniew-G, nr 507/2, 510/5, 504/2, 170/4, 505/2, 172/2, 173, 174, 133/2, 555, 503/11, 554, 553, 552, 551, 500, 558, 544/1, 544/2, 545, 543, 542, 541, 540, 539, 538, 546, 547, 548, 549, 550/1, 208, 214, 140/3, 138, 137, 136, 135/3, 135/2, 135/1, 158, 607, 600, 599/2, 155/1, 594/4, 182/1, 157/2, 527/1, 201/1, 238/1, 251/1, 252/1, 168, 153/2, 152/3, 152/4, 143, 133/1, 176/3, 132, 128/2, 127/2, 129, 130, 131, 113, 112, 125/2, 140/5, 140/7, 123/3, 124/1, 124/2, 123/4, 120, 151/2, 151/1, 151/3, 150/2, 149/4, 148/2, 147, 146, 144/4, 145, 144/3, 143/1, 142/1, 118, 117, 176/2, 110, 518/14, 518/12, 518/1, 518/9, 109, 141/4, 88, 87, 97/9, 98, 97/6, 99, 103, 160, 245, 246, 107, 108, 67/1, 67/2, 67/3, 62, 61, 60, 53, 54/2, 52/4, 52/1, 52/5, 47/4, 47/1, 46/3, 46/2, 45/3, 45/5, 43/3, 43/2, 43/1, 85/1, 82/4, 97/1, 96, 79, 95, 78, 75, 73, 94, 72, 92, 70, 69, 89/1, 27, 534, 25/1, 26, 25/4, 528, 24/2, 38, 39, 30/4, 25/5, 30/1, 41/1, 519/2, 520/1, obręb Piaseczn [0009] jednostka ewidencyjna [221402_5] Gniew-G, nr 53, 49, 47, 55/11, 386/3, 55/9, 56, 57/1, 57/3, 58, 60, 217/1, 217/2, 216, 153, 143/4, 143/5, 143/1, 135, 214, 154, 155, 213, 156, 157, 159/1, 158, 159/2, 160, 161, 162/2, 162/1, 175/1, 166, 167, 168/6, 168/7, 168/8, 169/5, 168/4, 170/2, 170/1, 168/9, 171/1, 203, 202, 200, 201/14, 201/8, 201/13, 199/8, 198/3, 193, 192, 197/1, 197/2, 190/1, 189/1, 188, 187, 186/1, 185, 172, 184, 173, 176, 195, 186/2, 194, 183/1, 182, 126/1, 126/5, 126/3, 107/2, 105, 104, 103, 75/3, 102, 99, 201/17, 199/10, 199/9, 205/1, 205/4, 98, 97, 96/8, 96/3, 96/1, 96/9, 96/10, 94, 93/1, 88, 89, 90, 85/16, , 85/5, 87, 86, 85/2, 85/12, 85/10, 85/9, 85/1, 85/7, 83, 82, 81, 79/11, 79/13, 79/14, 79/4, 79/3, 79/5, 79/17, 79/19, 79/20, 75/1, 312, 367, obręb Tymawa [0007] jednostka ewidencyjna [221402_5] Gniew-G.

 

Data wniesienia sprzeciwu:

Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 - informacja o braku wniesienia sprzeciwu: W dniu 16.02.2018 r. Inewstor wycofał zgłoszenie budowy

czytaj całość: zgłoszenie budowy WB.6743.5.5.2018

ZGŁOSZENIE NR WB.6743.5.6.2018

Zgłoszenie budowy z dnia: 2018-01-31

Imię i nazwisko / nazwa inwestora: Gmina Miejska Tczew

Adres i opis projektowanego obiektu: budowa kanalizacji deszczowej wraz z zagospodarowaniem terenu „niecki Czyżykowo" w Tczewie, rejon ul. Konarskiego, Orzeszkowej, Nadbrzeżnej, działka nr 325/10 obręb ewidencyjny 9 [0009] jednostka ewidencyjna Tczew – M [221401_1].

Data wniesienia sprzeciwu: -

Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 - informacja o braku wniesienia sprzeciwu: dnia 22 lutego 2018 r.

czytaj całość: ZGŁOSZENIE NR WB.6743.5.6.2018

Zgłoszenie budowy WB.6743.5.7.2018

Zgłoszenie budowy z dnia: 2018-02-08

Imię i nazwisko / nazwa inwestora: Energa – Operator S.A., Odział w Gdańsku  budowa słupowej stacji transformatorowej  15/0,4 kV, budowa linii kablowej nn 0,4 kV i SN 15 kV, przebudowa linii napowietrznej nn 0,4 kV, budowa słupa linii napowietrznej SN 15 kV          w miejscowości Gręblin, gm. Pelplin, na terenie działek: nr 208/2, 67/2, 67/22, obręb Gręblin [0001] jednostka ewidencyjna [221404_5] Pelplin-G.

 

Data wniesienia sprzeciwu:

Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 - informacja o braku wniesienia sprzeciwu: W dniu 27.02.2018 r. Inwestor wycofał wniosek zgłoszenia budowy 

czytaj całość: Zgłoszenie budowy WB.6743.5.7.2018

zgłoszenie budowy WB.6743.5.10.2018

Zgłoszenie budowy z dnia: 2018-02-13

Imię i nazwisko / nazwa inwestora: Energa – Operator S.A., Odział w Gdańsku  budowa słupowej stacji transformatorowej  15/0,4 kV, budowa linii kablowej nn 0,4 kV i SN 15 kV, przebudowa linii napowietrznej nn 0,4 kV i SN 15 kV w Gniewie przy ul. Krasickiego, na terenie działek: nr 5/1, 5/2, 8, 7/2, 9, 12, arkusz mapy 21, obręb Gniew [0019] jednostka ewidencyjna [221402_4] Gniew-M.

 

Data wniesienia sprzeciwu:

Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 - informacja o braku wniesienia sprzeciwu: W dniu 27.02.2018 r. Inwestor wycofał wniosek zgłoszenia budowy.

 

czytaj całość: zgłoszenie budowy WB.6743.5.10.2018

zgłoszenie budowy WB.6743.5.11.2018

Zgłoszenie budowy z dnia: 2018-02-13

Imię i nazwisko / nazwa inwestora: Energa – Operator S.A., Odział w Gdańsku  budowa lini kablowej nn 0,4 kV oraz złacza kablowego dla zasilenia zakładu produkcyjnego na działce nr 120/19 w Rokitkach, ul. Tczewska, prace prowadzone będą na terenie działek nr 119, 120/18, obręb Rokitki [0015], jednostka ewidencyjna [221406_2] Tczew- G.

 

Data wniesienia sprzeciwu:

Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 - informacja o braku wniesienia sprzeciwu W dniu 20.02.2018 wycofano wniosek zgłoszenia robót

czytaj całość: zgłoszenie budowy WB.6743.5.11.2018

ZGŁOSZENIE BUDOWY NR WB.6743.5.12.2018

Zgłoszenie budowy z dnia: 2018-02-14

Imię i nazwisko / nazwa inwestora: ENERGA OPERATOR S.A., Oddział w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk

Adres i opis projektowanego obiektu: zgłoszenie budowy linii kablowej nn 0,4 kV dla zasilania działek nr 87/11-14 w Turzu, gmina Tczew

WNIOSEK WYCOFANO

czytaj całość: ZGŁOSZENIE BUDOWY NR WB.6743.5.12.2018

przeczytaj treść ponownie

Starostwo Powiatowe w Tczewie

ul. Piaskowa 2
83-110 Tczew

tel. 58 7734 800
fax.58 7734 803
mail: starostwo@powiat.tczew.pl

Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies

banner


Portal współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

ITM.expert usługi informatczne strony www Tczew

TwójCzarter.pl czarter jachtów bez patentu Pętla Żuławska Promocja

BKNS LAW Kancelarie Radców Prawnych

Kancelaria radca prawny Patrycja Szarama