WB.6743.5.8.2017

Zgłoszenie budowy z dnia: 2017-01-23

Imię i nazwisko / nazwa inwestora: Gmina Tczew, 

Adres i opis projektowanego obiektu: „Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Knybawa” etap I  zadanie polegać będzie na budowie kanalizacji  grawitacyjno – tłocznej       z przyłączami i przepompowniami na terenie działek nr 163/1, 163/2, 163/36, 163/21, 167/7, 168/14, 168/37, 173/2, 204, 205/1, 205/14, 206/1, 206/11, 207/1, 324/44, 324/54, 324/65, 324/78, obręb Bałdowo, gm. Tczew

 Data wniesienia sprzeciwu:

Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 - informacja o braku wniesienia sprzeciwu: 14.02.2017