Przejdź do treści

Ścieżka do tej strony

Jesteś tu: BIP > ZGŁOSZENIA BUDOWY > ROK 2017

Wyszukiwarka

Przejdź do BIP

ZGŁOSZENIE BUDOWY NR WB.6743.5.32.2017

Zgłoszenie budowy z dnia: 20 kwietnia 2017

Imię i nazwisko / nazwa inwestora: ENERGA OPERATOR SA

Adres i opis projektowanego obiektu: zgłoszenie budowy - sieć elektroenergetyczna o napięciu do 1kV linia kablowa nn 0,4kV - budowa, linia napowietrzna nn 0,4kV - przebudowa i budowa słupa, Subkowy, ul. Cicha, dz. nr 600/1, 600/2, 602, 606/4.

Data wniesienia sprzeciwu:

Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 - informacja o braku wniesienia sprzeciwu: 12 maja 2017 roku

czytaj całość: ZGŁOSZENIE BUDOWY NR WB.6743.5.32.2017

zgłoszenie budowy nr WB.6743.5.35.2017

Zgłoszenie budowy z dnia: 2017-05-09

Imię i nazwisko / nazwa inwestora: Energa Operator SA oddział w Gdańsku, 

Adres i opis projektowanego obiektu: Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4 kV  - linii napowietrzno-kablowej nn oraz wymianę słupa linii napowietrznej nn dla zasilenia zespołu budynków mieszkalnych w miejscowości Tymawa gm. Gniew, w obrębie ewidencyjnym 0007, Tymawa, prace prowadzone będą na działkach nr 75/2, 96/1, 96/2, 96/7, 96/8, obręb ewidencyjny 0007, Tymawa; jednostka ewidencyjna 221402_5 Gniew-G.

 Data wniesienia sprzeciwu:

Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 - informacja o braku wniesienia sprzeciwu: Inwestor w dniu 12.05.2017 wycofał wniosek zgłoszenia budowy

czytaj całość: zgłoszenie budowy nr WB.6743.5.35.2017

ZGŁOSZENIE BUDOWY NR WB.6743.5.36.2017

Zgłoszenie budowy z dnia: 2017-05-11

Imię i nazwisko / nazwa inwestora: GPEC Tczew Sp. z o. o.

Adres i opis projektowanego obiektu: zgłoszenie budowy sieci i przyłączy ciepłowniczych przy ul. Kubusia Puchatka w Tczewie, działki nr 82, 93, 95, 172, 174 (obr. 11)

Data wniesienia sprzeciwu:

Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 - informacja o braku wniesienia sprzeciwu:

czytaj całość: ZGŁOSZENIE BUDOWY NR WB.6743.5.36.2017

ZGŁOSZENIE BUDOWY NR WB.6743.5.41.2017

Zgłoszenie budowy z dnia: 19.06.2017 r.

Imię i nazwisko / nazwa inwestora: ENERGA OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku

Adres i opis projektowanego obiektu: linia napowietrzna nn 0,4kV, budowa przyłącza napowietrznego nn 0,4kV, demontaż przyłącza napowietrznego nn 0,4kV, dz. nr 215/2, 218/, 21/3, obręb Rudno, gm. Pelplin

Data wniesienia sprzeciwu: 2 sierpnia 2017 r.

Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 - informacja o braku wniesienia sprzeciwu:

czytaj całość: ZGŁOSZENIE BUDOWY NR WB.6743.5.41.2017

ZGŁOSZENIE NR WB.6743.5.42.2017

Zgłoszenie budowy z dnia: 2017-06-21

Imię i nazwisko / nazwa inwestora: ENERGA OPERATOR S.A. Oddział w Gdańsku

Adres i opis projektowanego obiektu: dz. nr 4/2, 49/1, 49/2, 50, 51, 53, 81, 90, 92, 93, 103/2, 171, 172, 174 obręb ewidencyjny 11 [0011], jednostka ewidencyjna Tczew – M [221401_1]; budowa linii kablowej nn w celu zasilenia budynków mieszkalnych wielorodzinnych na terenie działek nr 172 i 174 przy ul. Kubusia Puchatka w Tczewie.

Data wniesienia sprzeciwu: -

Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 - informacja o braku wniesienia sprzeciwu: dnia 13 lipca 2017 r.

czytaj całość: ZGŁOSZENIE NR WB.6743.5.42.2017

ZGŁOSZENIE NR WB.6743.5.43.2017

Zgłoszenie budowy z dnia: 2017-06-21

Imię i nazwisko / nazwa inwestora: ENERGA-OPERATOR S.A., Oddział w Gdańsku

Adres i opis projektowanego obiektu: dz. nr 54/4 obręb ewidencyjny Rukosin [0016], jednostka ewidencyjna Tczew – G [221406_2]; budowa sieci elektroenergetycznej o napięciu do 1 kV – linii kablowej nn 0,4 kV.

Data wniesienia sprzeciwu: -

Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 - informacja o braku wniesienia sprzeciwu: dnia 13 lipca 2017 r.

czytaj całość: ZGŁOSZENIE NR WB.6743.5.43.2017

Zgłoszenie budowy nr 6743.5.44.2017

Zgłoszenie budowy z dnia: 2017-06-29

Imię i nazwisko / nazwa inwestora: Energa Oświetlenie Sp. z o. o. 

Adres i opis projektowanego obiektu: Budowa oświetlenia ulicznego ul. Podwale w Gniewie, gm. Gniew w postaci linii kablowej i 2 słupów, prace prowadzone będą na działkach nr 2, 5 (Gniew obręb 0019, arkusz 15) nr 6, 20 (Gniew obręb 0019, arkusz 11).

 Data wniesienia sprzeciwu:

Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 - informacja o braku wniesienia sprzeciwu: W dniu 12.07.2017 Inwestor wycofał wniosek zgłoszenia

czytaj całość: Zgłoszenie budowy nr 6743.5.44.2017

zgłoszenie budowy nr 6743.5.45.2017

Zgłoszenie budowy z dnia: 2017-07-059

Imię i nazwisko / nazwa inwestora: Gmina Tczew, 

Adres i opis projektowanego obiektu: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej i grawitacyjnej z przyłączami oraz przepompowniami ścieków w miejscowości Waćmierek, obręb Swarożyn, prace prowadzone będą na działkach nr 156, 160/2, 160/3, 160/9, 160/14, 160/15, 172/1, 172/12, 172/13, 172/6, 172/8, 172/9, 172/10, 172/11, 315/2, 315/12, 315/25, 315/27, obręb Swarożyn, gm. Tczew.

 Data wniesienia sprzeciwu: W dniu 14.07.2017 r. Infestor wycofał wniosek zgłoszenia bidowy sieci kanalizacyjnej

Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 - informacja o braku wniesienia sprzeciwu:

czytaj całość: zgłoszenie budowy nr 6743.5.45.2017

ZGŁOSZENIE BUDOWY NR WB.6743.5.46.2017

Zgłoszenie budowy z dnia: 2017-07-03

Imię i nazwisko / nazwa inwestora: Katarzyna Garczyńska

Adres i opis projektowanego obiektu: Rozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy  ul. Nizinnej 15A w Tczewie, obręb ewidencyjny [Nr 0001], jednostka ewidencyjna Tczew – M [221401_1].

Data wniesienia sprzeciwu:

Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 - informacja o braku wniesienia sprzeciwu: 25 lipca 2017 roku.

czytaj całość: ZGŁOSZENIE BUDOWY NR WB.6743.5.46.2017

ZGŁOSZENIE NR WB.6743.5.48.2017

Zgłoszenie budowy z dnia: 2017-07-06

Imię i nazwisko / nazwa inwestora: ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Gdańsku

Adres i opis projektowanego obiektu: dz. nr 75/2, 96/1, 96/2, 96/7, 96/8 obręb ewidencyjny Tymawa [0007], jednostka ewidencyjna Gniew – G [221402_5]; budowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV – linii napowietrzno-kablowej oraz wymiana słupa linii napowietrznej nn dla zasilania zespołu budynków mieszkalnych.

Data wniesienia sprzeciwu: -

Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 - informacja o braku wniesienia sprzeciwu: dnia 28 lipca 2017 r.

czytaj całość: ZGŁOSZENIE NR WB.6743.5.48.2017

przeczytaj treść ponownie

banner

Starostwo Powiatowe w Tczewie

ul. Piaskowa 2
83-110 Tczew

tel. 58 7734 800
fax.58 7734 803
mail: starostwo@powiat.tczew.pl

Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookiesPortal współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

ITM.expert usługi informatczne strony www Tczew

TwójCzarter.pl czarter jachtów bez patentu Pętla Żuławska Promocja

BKNS LAW Kancelarie Radców Prawnych

Kancelaria radca prawny Patrycja Szarama