ZGŁOSZENIE NR WB.6743.5.11.2016

Zgłoszenie budowy z dnia: 2016-02-01

Imię i nazwisko / nazwa inwestora: Gmina Tczew

Adres i opis projektowanego obiektu: Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami do granicy działek w miejscowości Zabagno. Przebieg inwestycji na terenie działek nr 254/42, 266, 262/7, 265/3, 287/6 i 287/1, (obręb Swarożyn), gmina Tczew.

Data wniesienia sprzeciwu:

Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 - informacja o braku wniesienia sprzeciwu: 03.03.2016 r.