ZGŁOSZENIE BUDOWY WB.6743.5.12.2016

Zgłoszenie budowy z dnia: 1 lutego 2016

Imię i nazwisko / nazwa inwestora: Grzegorz Witting

Adres i opis projektowanego obiektu: dz. nr 77/19 w Gniewie, budynek mieszkalny jednorodzinny

Data wniesienia sprzeciwu:

Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 - informacja o braku wniesienia sprzeciwu: 18 kwietnia 2016 roku


Zgłoszenie budowy z dnia: 1 lutego 2016

Imię i nazwisko / nazwa inwestora: Grzegorz Witting

Adres i opis projektowanego obiektu: dz. nr 77/19 w Gniewie, budynek mieszkalny jednorodzinny

Data wniesienia sprzeciwu:

Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 - informacja o braku wniesienia sprzeciwu: 18 kwietnia 2016 roku