Przejdź do treści

Ścieżka do tej strony

Jesteś tu: BIP > ZGŁOSZENIA BUDOWY > ROK 2016

Wyszukiwarka

Przejdź do BIP

ZGŁOSZENIE NR WB.6743.5.58.2016

Zgłoszenie budowy z dnia: 2016-04-26

Imię i nazwisko / nazwa inwestora: ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Gdańsku

Adres i opis projektowanego obiektu: Linia kablowa nn, demontaż i przebudowa linii napowietrznej nn, na terenie działek nr 167 i 174 w miejscowości Szprudowo, gmina Gniew.

Data wniesienia sprzeciwu:

Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 - informacja o braku wniesienia sprzeciwu: 27.05.2016 r.

czytaj całość: ZGŁOSZENIE NR WB.6743.5.58.2016

ZGŁOSZENIE NR WB.6743.5.60.2016

Zgłoszenie budowy z dnia: 2016-05-06

Imię i nazwisko / nazwa inwestora: Gmina Tczew

Adres i opis projektowanego obiektu: Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przyłączami oraz infrastrukturą towarzyszącą (przepompownia ścieków) w miejscowości Śliwiny, gmina Tczew.

Data wniesienia sprzeciwu:

Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 - informacja o braku wniesienia sprzeciwu: 07.06.2016 r.

czytaj całość: ZGŁOSZENIE NR WB.6743.5.60.2016

ZGŁOSZENIE BUDOWY NR WB.6743.5.61.2016

Zgłoszenie budowy z dnia: 2016-05-13

Imię i nazwisko / nazwa inwestora: Mateusz Daszkowski

Adres i opis projektowanego obiektu: budynek mieszkalny jednorodzinnego przy ul. Ks. Młyńskiego w Tczewie, działka nr 56/33, obręb 12

Inwestor wycofał wniosek dn. 10.06.2016r.

czytaj całość: ZGŁOSZENIE BUDOWY NR WB.6743.5.61.2016

ZGŁOSZENIE NR WB.6743.5.63.2016

Zgłoszenie budowy z dnia: 2016-05-19

Imię i nazwisko / nazwa inwestora: Energa Operator SA Oddział w Gdańsku

Adres i opis projektowanego obiektu: dz. nr 110/2, 111, 112, 113/2 obręb Radostowo gm. Subkowy, dz. nr 150/2 obręb Gręblin gm. Pelplin; budowa elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4 kV oraz demontaż istniejącej linii napowietrzno-kablowej nn 0,4 kV

Data wniesienia sprzeciwu: -

Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 - informacja o braku wniesienia sprzeciwu:

21 czerwca 2016 r.

czytaj całość: ZGŁOSZENIE NR WB.6743.5.63.2016

ZGŁOSZENIE BUDOWY NR WB.6743.5.68.2016

Zgłoszenie budowy z dnia: 25 maja 2016 roku                  

Imię i nazwisko / nazwa inwestora: Tadeusz Miesiarczyk

Adres i opis projektowanego obiektu: dz. nr 189/3, Rożental, gm. Pelplin, budynek mieszkalny jednorodzinny w zabudowie siedliskowej wg projektu typowego "Żabka 2" lustrzane odbicie wraz z przyłączem kanalizacji sanitarnej oraz zjazdem;

Data wniesienia sprzeciwu:

Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 - informacja o braku wniesienia sprzeciwu: 27 czerwca 2016 roku

czytaj całość: ZGŁOSZENIE BUDOWY NR WB.6743.5.68.2016

ZGŁOSZENIE NR WB.6743.5.69.2016

Zgłoszenie budowy z dnia: 2016-05-31

Imię i nazwisko / nazwa inwestora: ENERGA-OPERATOR SA

Adres i opis projektowanego obiektu: dz. nr 15/1, 25/6, 38, 48/13, 48/14 obręb Zajączkowo gm. Tczew; budowa linii kablowej nn 0,4 kV z wymianą słupa

Data wniesienia sprzeciwu: -

Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 - informacja o braku wniesienia sprzeciwu:

1 lipca 2016 r.

czytaj całość: ZGŁOSZENIE NR WB.6743.5.69.2016

ZGŁOSZENIE BUDOWY NR WB.6743.5.71.2016

Zgłoszenie budowy z dnia: 13 czerwca 2016 roku

Imię i nazwisko / nazwa inwestora: Stanisław Żółtek

Adres i opis projektowanego obiektu: budynek mieszkalny jednorodzinny w zabudowie zagrodowej z przyłączem wodociągowym do istniejącej sieci wodociągowej oraz zjazdem na działkę, dz. nr 105/3, Wielki Garc, gm. Pelplin

Data wniesienia sprzeciwu:

Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 - informacja o braku wniesienia sprzeciwu: 14 lipca 2016 roku

czytaj całość: ZGŁOSZENIE BUDOWY NR WB.6743.5.71.2016

ZGŁOSZENIE NR WB.6743.5.72.2016

Zgłoszenie budowy z dnia: 2016-06-13

Imię i nazwisko / nazwa inwestora: Bogdan Jasiński

Adres i opis projektowanego obiektu: dz. nr 19/10, 44 obręb Czatkowy gmina Tczew; budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz ze zjazdem

Data wniesienia sprzeciwu: -

Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 - informacja o braku wniesienia sprzeciwu: dnia 14 lipca 2016 r.

czytaj całość: ZGŁOSZENIE NR WB.6743.5.72.2016

ZGŁOSZENIE BUDOWY NR WB.6743.5.73.2016

Zgłoszenie budowy z dnia: 2016-06-15

Imię i nazwisko / nazwa inwestora: Tomasz Stochmal

Adres i opis projektowanego obiektu:  budynek mieszkalny jednorodzinny w Śliwinach na działce nr 82/14, gmina Tczew

Data wniesienia sprzeciwu:

Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 - informacja o braku wniesienia sprzeciwu:

18.07.2016

czytaj całość: ZGŁOSZENIE BUDOWY NR WB.6743.5.73.2016

zgłoszenie nr WB.6743.5.75.2016

Zgłoszenie budowy z dnia: 2016-07-05

Imię i nazwisko / nazwa inwestora: Anna Stawicka

Adres i opis projektowanego obiektu: budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr 894/2, obręb 1, ul. Chłopska w Tczewie.

Data wniesienia sprzeciwu:

Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 - informacja o braku wniesienia sprzeciwu:

W dniu 07.07.2016 Inwestorka wycofała wniosek w sprawie

czytaj całość: zgłoszenie nr WB.6743.5.75.2016

przeczytaj treść ponownie

banner

Starostwo Powiatowe w Tczewie

ul. Piaskowa 2
83-110 Tczew

tel. 58 7734 800
fax.58 7734 803
mail: starostwo@powiat.tczew.pl

Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookiesPortal współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

ITM.expert usługi informatczne strony www Tczew

TwójCzarter.pl czarter jachtów bez patentu Pętla Żuławska Promocja

BKNS LAW Kancelarie Radców Prawnych

Kancelaria radca prawny Patrycja Szarama