Rejestr petycji

Informacja na temat petycji 

 L.p. Imię i nazwisko, nazwa podmiotu wnoszącego petycję  Skan petycji  Przedmiot petycji Data złożenia petycji Przewidywany termin załatwienia sprawy  Zasięgane opinie Informacja o sposobie załatwienia petycji
 1  wyłączenie jawności w zw. z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach 1-2018 zwrócono się z postulatem przeprowadzenia kapitalnego remontu drogi powiatowej nr 2803 na odcinku Szpęgawa-Dąbrówka-Mieścin-Malenin  26.04.2018 r.  zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji    1--2018
 2  Grupa mieszkańców gminy Subkowy miejscowości Gorzędziej  2-2018 zwrócono się z wnioskiem o ograniczenie tonażu pojazdów, które mogą poruszać sie po ul. Kasztanowej w Gorzędzieju, z ówcześnie obowiązujacego na ograniczenie do 3,5t.  17.12.2018 r.  nie dotyczy  nie dotyczy  zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach, zgodnie z właściwością w dniu 20.12.2018 r. przekazano do Wójta Gminy Subkowy
 3.  Konrad Cezary Łakomy - radca prawny

 1-2019

Uzupełnienie do 1-2019

Petycja dotyczyła wprowadzenia Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów  31.07.2019 r  zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji  

Podmiot wnoszący petycję uzupełnił petycję wskazując jako adresata petycji Radę Powiatu Tczewskiego. Przekazano petycję według właściwości. Rada Powiatu Tczewskiego podjęła uchwałę uznając petycję za bezzasadną.

Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji 

 4. Barbara Bielecka - Sołtys Wsi Wielka Słońca  2-2019  Petycja dotyczyła przywrócenia komunikacji autobusowej Wielka Słońca - Tczew, Tczew - Wielka Słońca   13.09.2019  

 zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

opinia radcy prawnego  

 zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach, zgodnie z właściwością w dniu 27.09.2019 r. przekazano do Wójta Gminy Subkowy

 5. Anna Kot - Sołtys Wsi Czatkowy   3-2019 Petycja dotyczyła zwiększenia częstotliwości połączeń na trasie Czatkowy - Tczew i Tczew - Czatkowy   10.09.2019  

zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

 Nie dotyczy  3--2019 
 6. Józef Gurbowicz - Sołtys Wsi Waćmierz   4-2019  Petycja dotyczyła uruchomienia jednego dodatkowego kursu na trasie Waćmierz - Tczew i Tczew - Waćmierz  01.10.2019  

zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

 nie dotyczy  

zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach, zgodnie z właściwością w dniu 10.10.2019 r. przekazano do Wójta Gminy Subkowy

 7. Fundacja Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego  5-2019 Petycja w zakresie dokonania analizy możliwości wdrożenia w urzędzie procedur związanych z pełnym zabezpieczeniem potrzeb interesantów - dotyczących bezgotówkowych   15.10.2019  zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji  nie dotyczy  5--2019
               
               

Załączniki

wydruk, pdf

Pokaż rejestr

Rejestr zmian:

Informacje udostępnił:
Piotr Kujawski
Wytwarzający/Odpowiadający:
Magdalena Kajzer (2016-11-08)
Wprowadzający:
Piotr Kujawski (2016-11-10 13:44:00)
Modyfikujący:
Magdalena Olszewska (2020-02-27 14:56:07)
Odpowiedzialny za treść:
Janusz Kreja
2016-11-10 13:44:00 Utworzenie
Piotr Kujawski
Moderator: ()
2016-11-10 13:45:21 Modyfikacja
Piotr Kujawski
Moderator: ()
2018-05-07 14:07:05 Modyfikacja
Piotr Kujawski
Moderator: ()
2018-05-07 14:26:17 Modyfikacja
Piotr Kujawski
Moderator: ()
2018-05-07 14:27:59 Modyfikacja
Piotr Kujawski
Moderator: ()
2018-06-25 11:32:29 Modyfikacja
Piotr Kujawski
Moderator: ()
2018-06-25 11:34:30 Modyfikacja
Piotr Kujawski
Moderator: ()
2019-08-05 14:27:32 Modyfikacja
Piotr Kujawski
Moderator: ()
2019-09-11 14:47:57 Modyfikacja
Piotr Kujawski
Moderator: ()
2019-09-11 14:48:52 Modyfikacja
Piotr Kujawski
Moderator: ()
2019-10-01 07:32:40 Modyfikacja
Piotr Kujawski
Moderator: ()
2019-10-01 12:41:54 Modyfikacja
Piotr Kujawski
Moderator: ()
2019-10-01 12:44:44 Modyfikacja
Piotr Kujawski
Moderator: ()
2019-10-03 08:48:32 Modyfikacja
Piotr Kujawski
Moderator: ()
2019-10-09 11:53:58 Modyfikacja
Piotr Kujawski
Moderator: ()
2019-10-09 11:56:31 Modyfikacja
Piotr Kujawski
Moderator: ()
2019-10-09 11:58:32 Modyfikacja
Piotr Kujawski
Moderator: ()
2019-10-18 12:37:34 Modyfikacja
Piotr Kujawski
Moderator: ()
2019-10-18 13:11:53 Modyfikacja
Piotr Kujawski
Moderator: ()
2019-11-06 12:24:03 Modyfikacja
Piotr Kujawski
Moderator: ()
2019-11-20 08:30:50 Modyfikacja
Piotr Kujawski
Moderator: ()
2019-11-20 08:41:32 Modyfikacja
Piotr Kujawski
Moderator: ()
2019-11-20 08:49:11 Modyfikacja
Piotr Kujawski
Moderator: ()
2019-11-20 08:50:32 Modyfikacja
Piotr Kujawski
Moderator: ()
2020-02-27 14:56:07 Modyfikacja
Piotr Kujawski
Moderator: ()
Informacje udostępnił:
Piotr Kujawski
Wytwarzający/Odpowiadający:
Magdalena Kajzer (2016-11-08)
Wprowadzający:
Piotr Kujawski (2016-11-10 13:44:00)