Zbigniew Zgoda

Funkcja: 

Członek Komisji Budżetu i Finansów Członek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji