Alicja Gajewska - Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Tczewskiego

Funkcja: Członek Komisji Budżetu i Finansów