Aneks Nr 1 z dnia 2011.06.28 do porozumienia Nr PZD 356-10

Aneks do porozumienia nr PZD/356/10 w sprawie przekazania zadań związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie Miasta i Gminy Gniew - Gminie Gniew


Załączniki