Przejdź do treści

Ścieżka do tej strony

Wyszukiwarka

Przejdź do BIP

Nieodpłatna pomoc prawna w 2018 roku przysługuje

Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie fizycznej:

1) której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769, z późn. zm.)
i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia

Należy przedłożyć oryginał albo odpis decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenie o udzieleniu świadczenia, o którym mowa w art. 106 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

2) która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia
5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r. poz. 1832 z późn. zm.)

Należy przedłożyć ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia
5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny

3) która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r.
o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1255 z późn. zm.)

Należy przedłożyć zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r.
o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych
i okresu powojennego

4) która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego,
o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. z 2011 r. Nr 205 poz. 1203 z późn. zm.)

Należy przedłożyć ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o którym mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa

5) która nie ukończyła 26 lat,

Należy przedłożyć dokument stwierdzający tożsamość

6) która ukończyła 65 lat,

Należy przedłożyć dokument stwierdzający tożsamość

7) która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty,

Należy złożyć oświadczenie, że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności tj. wystąpiła klęska żywiołowa, katastrofa naturalna lub awaria techniczna w wyniku której osoba znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty

8) która jest w ciąży.

Należy przedłożyć dokument potwierdzający ciążę.

wydruk, pdf

Pokaż rejestr

Rejestr zmian:

Wprowadzający:
Karolina Smolińska (2017-12-22 07:35:08)
Modyfikujący:
Alicja Szczepińska-Mian (2017-12-22 10:03:04)
Odpowiedzialny za treść:
Alicja Szczepińska-Mian
2017-12-22 07:35:08 Utworzenie
Karolina Smolińska
Moderator: ()
2017-12-22 10:03:04 Modyfikacja
Karolina Smolińska
Moderator: ()
Wprowadzający:
Karolina Smolińska (2017-12-22 07:35:08)

przeczytaj treść ponownie

banner

Starostwo Powiatowe w Tczewie

ul. Piaskowa 2
83-110 Tczew

tel. 58 7734 800
fax.58 7734 803
mail: starostwo@powiat.tczew.pl

Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookiesPortal współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

ITM.expert usługi informatczne strony www Tczew

TwójCzarter.pl czarter jachtów bez patentu Pętla Żuławska Promocja

BKNS LAW Kancelarie Radców Prawnych

Kancelaria radca prawny Patrycja Szarama