Przejdź do treści

Ścieżka do tej strony

Wyszukiwarka

Przejdź do BIP

2017-09-12 Informacja o wszczęciu postępowania (2)

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych do kanalizacji innych podmiotów

czytaj całość: 2017-09-12 Informacja o wszczęciu postępowania (2)

2017-09-12 Informacja o wszczęciu postępowania

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przebudowy obiektu mostowego nad przesmykiem między jeziorami Rokickim Dużym i Rokickim Małym

czytaj całość: 2017-09-12 Informacja o wszczęciu postępowania

2017-08-22 Informacja o wszczęciu postępowania

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przepustu oraz na likwidację 2 rowów melioracyjnych

czytaj całość: 2017-08-22 Informacja o wszczęciu postępowania

2017-07-24 Informacja o wszczęciu postępowania

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie wód opadowych i roztopowych do ziemi

czytaj całość: 2017-07-24 Informacja o wszczęciu postępowania

2017-07-17 Informacja o wszczęciu postępowania

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację urządzeń wodnych, wykonanie urządzeń wodnych oraz wprowadzanie do ziemi wód opadowych i roztopowych z DW224

czytaj całość: 2017-07-17 Informacja o wszczęciu postępowania

2017-07-11 Informacja o wszczęciu postępowania

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków komunalnych do wód rzeki Swarożynki

czytaj całość: 2017-07-11 Informacja o wszczęciu postępowania

2017-06-27 Informacja o wszczęciu postępowania

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych do miejskich urządzeń kanalizacyjnych

czytaj całość: 2017-06-27 Informacja o wszczęciu postępowania

2017-06-12 - informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przeprowadzenie wodociągu pod dnem Kanału Młyńskiego i jego lewym wałem przeciwpowodziowym

czytaj całość: 2017-06-12 - informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego

2017-06-01 Informacja o wszczęciu postępowania

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie wylotu oraz na wprowadzanie wód opadowych i roztopowych do z dróg gminnych do Strugi Subkowskiej w km 1+756

czytaj całość: 2017-06-01 Informacja o wszczęciu postępowania

2017-05-23 Informacja o wszczęciu postępowania (3)

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wody i wprowadzanie ścieków do ziemi

czytaj całość: 2017-05-23 Informacja o wszczęciu postępowania (3)

2017-05-23 Informacja o wszczęciu postępowania (2)

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wody i wprowadzanie ścieków do ziemi

czytaj całość: 2017-05-23 Informacja o wszczęciu postępowania (2)

2017-05-23 Informacja o wszczęciu postępowania

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wody i wprowadzanie ścieków do ziemi

czytaj całość: 2017-05-23 Informacja o wszczęciu postępowania

2017-05-17 Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przeprowadzenie wodociągu pod dnem rz. Wierzycy oraz na wykonanie przewodu wodociągowego na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią

czytaj całość: 2017-05-17 Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego

2017-05-08 Informacja o wszczęciu postępowania

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na przebudowę mostu przez rz. Jankę w km 10+620 w m. Królów Las, gm. Morzeszczyn

czytaj całość: 2017-05-08 Informacja o wszczęciu postępowania

2017-05-04 Informacja o wszczęciu postępowania

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych i na wprowadzanie wód opadowych i roztopowych do ziemi

czytaj całość: 2017-05-04 Informacja o wszczęciu postępowania

2017-04-24 Informacja o wszczęciu postępowania

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych i na wprowadzanie wód opadowych i roztopowych do ziemi

czytaj całość: 2017-04-24 Informacja o wszczęciu postępowania

2017-04-11 Informacja o wszczęciu postępowania

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przejść przewodem wodociągowym pod dnam Strugi Rakowieckiej

czytaj całość: 2017-04-11 Informacja o wszczęciu postępowania

2017-04-06 Informacja o wszczęciu postępowania

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany pozwolenia wodnoprawnego

czytaj całość: 2017-04-06 Informacja o wszczęciu postępowania

2017-03-24 Informacja o wszczęciu postępowania (2)

Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych do miejskich urządzeń kanalizacyjnych

czytaj całość: 2017-03-24 Informacja o wszczęciu postępowania (2)

2017-03-24 Informacja o wszczęciu postępowania

Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych do miejskich urządzeń kanalizacyjnych

czytaj całość: 2017-03-24 Informacja o wszczęciu postępowania

przeczytaj treść ponownie

banner

Starostwo Powiatowe w Tczewie

ul. Piaskowa 2
83-110 Tczew

tel. 58 7734 800
fax.58 7734 803
mail: starostwo@powiat.tczew.pl

Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookiesPortal współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

ITM.expert usługi informatczne strony www Tczew

TwójCzarter.pl czarter jachtów bez patentu Pętla Żuławska Promocja

BKNS LAW Kancelarie Radców Prawnych

Kancelaria radca prawny Patrycja Szarama