2020-05-20 Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Tczewie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 08 maja 2020 r.


Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Tczewie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 08 maja 2020 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na likwidację urządzeń, wykonanie urządzeń, przebudowę istniejącego urządzenia wodnego i usługi wodne.