2020-05-13 Obwieszczenie Dyrektora Zlewni Wód Polskich w Gdańsku


Obwieszczenie Dyrektora Zlewni Wód Polskich w Gdańsku z dnia 11 maja 2020 r. o wydaniu decyzji znak: GD.ZUZ.3.421.940.2020.BB udzielającej Sadowniczemu Zakładowi Doświadczalnemu Sp. z o.o. w Tczewie pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne i szczególne korzystanie z wód.